Българската агенция по безопаснкост на храните ще проведе пресконференция, днес 12 януари 2016 година от 12:00 ч. 
 
Изпълнителният директор на БАБХ, д-р Дамян Илиев ще представи актуална информация свързана с дейността на Агенцията, както и кратък анализ на отминалата 2015 година. 
 
На събитието ще присъства и министърът на земеделието и храните Десислава Танева.