Компанията за технологични решения в птицевъдството и животновъдството Коко Фарм представя иновационния си продукт за цялостно и прецизно управление на стопанства. С него се постигат 15% по-ниски разходи и увеличение на приходите от продажби.
 
За постигане на рентабилни резултати е необходимо фермите да се фокусират едновременно както върху отглежданите животни, така и върху прозрачността и организирането на бизнес операциите. Това може да бъде постигнато с решенията на CocoFarm, които реализират по практичен и точен начин следващото поколение прецизно управление за птицеферми.


 
CocoFarm е единна софтуерна платформа от типа ERP за управление в реално време на птицевъдните и животновъдни стопанста. Тя е базирана на най-съвременните технологии и предлага автоматично събиране на данни в реално време от инсталираните сензори и отделни модули за бизнес управление. Бизнес правилата на птицевъдството са директно вградени и възможностите на системата са съобразени с динамиката и естеството на птицевъдния бизнес.
 
Сред функционалностите на системата са: автоматични данни - на практика животните “комуникират” директно със стопанина. В платформата информацията от отделните халета се събира централно и автоматично, което позволява на собственика да разбере бързо значението на данните и да вземе ефективно точното решение.

 
Системата предлага и Зоотехнически дневник за птиците/животните, отразяващ възраст, здравен статус, репродуктивен статус, тегло и др. Дава се възможност за прогнози за продукцията, благодарение на специални математически модели, което позволява продажба “на зелено”. 
 
CocoFarm разполага с отделни бизнес модули за Оперативно планиране, Материални запаси и склад, Документи, съобразени с нормативната уредба, Бизнес анализ и др. Системата предлага и известия и напомняния директно на мобилното устройство.

 
Системата е интегрирана и всички модули обменят данни помежду си, което предоставя на всички, работещи във фермата, достъп до една актуална, интегрирана система. CocoFarm може да бъде достъпена и от мобилни устройства с цел точната информация да е налична навсякъде и по всяко време.
 
Разработката е принципна новост за сектора, а продуктът CocoFarm е иновация, защитена с патент. Счита се за иновация и по смисъла на ПРСР и мерките 4.2 и 4.1.
 
Друга важна характеристика на софтуерната платформа CocoFarm е наличието на функционалности с цел гарантиране на високо ниво на защита на обработваните данни и информация.
 
“Реализирали сме криптирана връзка, различни права за четене и права за редакция, в зависимост от ролята, която е отредена на служителя, който ползва софтуера. Целта е да осигурим контрол на достъпа и защита на данните, които са въведени в софтуера”. Магдалена Стефанова, управител на компанията, посочва: „Акцентът, който си поставяме в развитие на софтуера е разработването на нови функционалности в него, така че да адресираме нуждите на всички типове животновъдни стопанства – от бройлерни ферми, свинеферми до кравеферми. Целта е платформата да е единен център за ефективно управление и контрол на стопанството навсякъде и по всяко време дори и през мобилния телефон.”

 
Коко Фарм ЕООД е компания, изцяло фокусирана в развитието на софтуер за животновъдство и по този начин предлага на своите клиенти високо ниво на обслужване и съвременни иновации, като се стреми да отговори максимално на изискванията на стопаните, както и да предостави решения в синхрон с административните норми.
 
Повече информация за предлаганите от Коко Фарм продукти и услуги може да получите в интернет на адрес www.cocofarm.io  или на телефон 0889 454 649.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!