През следващата година минималният осигурителен доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите скача със 153 лв. Това става ясно от проекта на бюджет за 2024 г. Вместо досегашните 780 лв. фермерите ще се осигуряват на 933 лв. 

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? (видео инструкции)


Предвидено е от 1 януари на съответната година за периода 2025-2026 г. осигурителният доход на земеделските стопани и тютюнопроизводителите да бъде на нивото на минималната работна заплата, определена съгласно чл. 244 от Кодекса на труда, става ясно от доклада на финансовия министър Асен Василев до премиера. Същата промяна е предвидена за самоосигуряващите се лица. 

За политика в областта на земеделието и селските райони са предвидени 240 323,5 хил. лв., за политика в областта на рибарството и аквакултурите – 7 219 хил. лв., за политика в областта на съхраняването и увеличаването на горите и дивеча - 40 412,2 лв., и за Бюджетна програма „Администрация“ - 23 789 хил. лв. Общо 311 743,7 хил. лв. са разходите по политики в земеделието. 

За извършване на обществена услуга за защита от вредното въздействие на водите, възложена на „Напоителни системи“ ЕАД, са предвидени 29 300 хил. лв., които са в рамките на текущите разходи и не могат да бъдат пренасочвани за други цели. Общо 3 560,6 хил. лв. са средствата за обезпечаване изпълнението на дейността на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“, които също не могат да бъдат пренасочвани за други цели.

През миналата седмица правителството прие изменения в няколко данъчни закона. Предвидено е изменение в Закона за корпоративното подоходно облагане, което предвижда въвеждане на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на данък. Помощта ще се прилага от 1 януари т.г. до 31 декември 2029 г.

Изменения в Закона за местните данъци и такси предвиждат ежегодно актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на земеделски земи, както и актуализиране на базисната данъчна стойност за определяне на данъчната оценка на сгради на две години. 

Предложено е удължаване на срока за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно.