След години на бум броят на биологичните ферми в Полша започна да намалява. Това се дължи на факта, че някои от тях не се занимават с производство за пазара. От друга страна, специализираните стопанства, които действително произвеждат и доставят биологични храни, засилват позициите си на бързо растящия пазар, пише сайтът Newseria.pl, цитиран от sadyogrody.pl.

Фермерските продукти от планината ще имат специален етикет

Земеделските производители обаче продължават да се нуждаят от подкрепа и широко информиране на потребителите относно ползите от здравословната храна. Нарастващ проблем на такива стопанства е липсата на служители, защото биологичното земеделие - в по-голяма степен от традиционното - изисква ръчен труд.

Броят на биологичните ферми в Полша намалява, но броят на производителите, които действително произвеждат и доставят на
пазара, не се променя. Може дори да се каже, че стават по-квалифицирани, произвеждат все повече и повече. От друга страна, има по-малко стопанства, които не произвеждат нищо, нямат ливади или култури - казва Нюкас Гембка от Полската камара на органичните храни.

Според данни на Министерството на земеделието бумът на биологичното земеделие в Полша се е случил през периода 2003-2013 г., като броят на този тип ферми се е увеличил от 2,3 хиляди до почти 26,6 хиляди. 

В момента броят им намалява.

Най-голямата площ на екологично обработваема земя е била заета от култури за фураж. На второ място са ливадите, пасищата и зърнените култури. 

Намаляването на броя на биологичните ферми се дължи отчасти на факта, че някои от тях не се занимават с производство за пазара, а само прибират субсидии. От друга страна, през 2017 г. броят на лицата, произвеждащи биологични продукти, нараства значително - техният брой достига 795 (от които 664 са само за преработка).

Необходима е подкрепа на много нива за повече биологично производство. Подкрепата от селскостопански консултативни центрове трябва да бъде по-добре организирана. Определено имаме нужда от пари, с които да се насърчава производството на биологични храни. Трябва да започнем с потребителите, защото за да произвеждаме, трябва да имаме къде да продаваме. 

Трябва да се покаже на потребителя как изглежда това производство -  чрез организиране на срещи във фермите, демонстрации и изследвания, удостоверяващи съдържанието на повече витамини и отсъствието на пестициди, казва Гембка. 

Повишаването на осведомеността на потребителите се отразява в пазарните резултати от няколко години. Изследванията показват, че екологичните продукти се радват на нарастваща популярност в Полша. Прогнозите на индустрията, цитирани от portalspozywczy.pl, показват, че делът на биологичните храни на полския пазар за хранителни стоки е около 0,3%, като до 2030 г. пазарът на екохрани се очаква да нарасне с 20% годишно. 

Проучването IMAS („Органични храни в Полша“), проведено през 2017 г., показва, че 24% от поляците купуват сертифицирани биологични продукти поне веднъж седмично. От друга страна, потребителите все още имат малко познания, включително за производствения процес и сертифицирането на екопродуктите и често злоупотребяват с термините "здравословна храна" и "биологични храни".

Потребителите често мислят, че нищо не се прави в биологичното производство, защото всичко расте само. Ето защо тези продукти трябва да бъдат по-евтини, защото не се пръскат, не се торят и т.н. За съжаление нещата не стоят така. Използваме специализирани естествени торове, всичко, което не е било подложено на химичен синтез и идва от естествената среда. Това означава по-високи разходи - казва Гембка.