Практични съвети, информация за новости и възможности за бизнес контакти дават  събитията, включени в съпътстващата програма на Международната селскостопанска изложба „Агра 2016“, която ще се проведе от 24 до 28 февруари в Международен панаир Пловдив. 
 
Семинар „Възможности за подпомагане на малките стопанства през 2016 г. по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.“ организира  Национална служба за съвети в земеделието на 24 февруари. Със същата насоченост е и кръглата маса ,,Възможности за развитие на дребните земеделски стопанства в България през новия планов период“ на 26 февруари. 
 
Проблемите на производството и реализацията на селскостопанската продукция ще бъдат обсъдени на 25 февруари по инициатива на Пловдивската  земеделска камара. В същия ден ще се проведе и българо-холандският семинар ,,Овощарството като печеливш бизнес”, организиран от посолството на Холандия у нас. На него ще бъдат представени добри практики и възможности за финансиране на проекти. 
 
Дискусионен форум  „Разширяване на диалога между науката, земеделския бизнес и обществото” е планирала Селскостопанската академия за 25 и 26 февруари. Дебатите ще бъдат в два панела - „Науката в отговор на предизвикателствата на земеделския бизнес и обществото“ и  „Наука и биопроизводители заедно за успешно биоземеделие“. На втората тема е посветен и Денят на биологичното земеделие на 26 февруари, който Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите по традиция прави в рамките на „Агра“.
 
Семинарът  ,,Иновации в земеделието“ ще запознае участниците с ключови инструменти  на Общата селскостопанска политика на ЕС на 25 февруари.  
 
Тогава ще се проведе и национален семинар ,,Актуални проблеми на хранително-вкусовата индустрия според най-съвременните изисквания на българската  и европейската нормативна уредба“ по инициатива на Съюза по хранителна промишленост. На следващия ден Асоциацията на месопреработвателите в България организира кръгла маса „Новото българско законодателство в областта на храните“. 
 
В съпътстващата програма на „Агра 2016“ са включени и презентации на иновативни продукти, като акцентът е върху торовете. Ще бъдат представени: микробиологични торове за покълване на семена, стимулиране на растежа и разграждане на остатъците от културите; торове за хидропоника в оранжерийното производство; иновативни торове за хранене на лозя и методи за ефективно торене. 
 
Посетителите на международната селскостопанска изложба  могат да видят  технологии, машини, оборудване и материали на водещи производители и дистрибутори от 23 държави, нови разработки на научните институти от Селскостопанската академия и специализираната изложба „БиоАгра“. За трети път се организира изложението за пчеларство „Апи България“. 
 
Гостите  имат шанс да спечелят една от наградите, осигурени от Международен панаир Пловдив: прецизна механична сеялка Earth Way,  разпръсквач за семена и торове  Earth Way и Tyrolbox за  бране на плодове. За целта трябва да попълнят анкетна карта, а печелившите талони ще бъдат изтеглени  на 28 февруари  в 13  часа. Панаирните палати са отворени за посещения всеки ден от 9 до 18 ч., а на 28 февруари – до 14 часа.