Шарена е картината на подпомагането в селското стопанство в целия Европейски съюз, за да се ориентираме в лабиринта от плащания, от Министерството на земеделието и храните са публикували статистика за ситуацията в още три страни освен нашата - Румъния, Гърция и Франция.

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024

 

От нея става ясно, че родните животновъди получават повече средства на глава животно от колегите си в Румъния, Франция и Гърция. През настоящата година за млечни крави в Румъния животновъдите са получили по обвързаната подкрепа 338 евро, френските крави са „възнаградени“ с 60 евро на животно, а в Гърция изобщо няма обвързано подпомагане в това направление. За нашите млечни крави са предвидени по 210.10 евро, което безспорно е по-малко, отколкото в съседна Румъния.

Картината обаче се обръща, когато се добавят и средствата по временната рамка. За румънските добичета са предвидени по 110 евро, а за нашите – по 246 евро на животно. Така общият размер на подкрепата за 2023 г. у нас е 466.10 евро, а на север от Дунав – 448 евро, което е с 18.10 евро по-малко от общия размер на субсидиите за годината. 

Почти същата разлика в подпомагането има и при месодайните крави. Там средствата за българските и румънските крави са с 17.75 евро в полза на нашенските животни. Франция и Гърция отново не дават нищо по временната рамка, а в Румъния стойността пак 110 евро. По обвързаната подкрепа обаче за румънските месодайни крави се заделят по 279 евро, за френските 110 евро, за гръцките – 250 евро. Като се сумират парите за двата вида подкрепа ние отново излизаме начело, защото имаме по 219.50 евро по временната рамка. 

 

При това сравнение не бива да се забравя, че временната рамка е само до средата на следващата година, след което нашето „първенство“ ще изчезне до края на програмния период.

Сметките са съвсем лесни при кравите от застрашени от изчезване породи, защото там няма подкрепа в другите страни, включени в извадката. 


При биволите пък сме с 270.85 евро над румънските животни от този вид, тъй като те изобщо не получават пари по временната рамка, а по обвързаната подкрепа – по 169.19 евро. 


При овцете и козите, само в нашата страна се изплащат средства по временната рамка – 37 евро, а помощта по обвързаното подпомагане е 43.07 евро. За Гърция  по този показател плащането е 12 евро, за Румъния – 20 евро, а за Франция – 25 евро. Като се сумират двата вида подкрепа и се оказва, че българските овцевъди и козевъди водят на румънските си колеги с около 60 евро.