България има потенциал да разрасне производството на растителен протеин, като притежава добър опит и традиции в тази област. Това заяви земеделският министър Христо Бозуков на срещата на върха на министрите на земеделието на страните от инициативата „Три морета“, която се провежда в Полша. 

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Той посочи още, че водеща роля след бобовите култури заемат фуражният грах и бобовите треви. Страната ни разполага със значителен брой собствени, пригодени към нашите климатични условия устойчиви сортове бобови култури.

Статистиката сочи, че в последните години се увеличават площите с протеинови култури, като през 2018 г. има ръст от около 136 % спрямо 2014 г. Това се дължи и на Схема за обвързано подпомагане  на протеинови култури при директните плащания.

При международното сътрудничество за изграждане на протеинова сигурност в региона „Три морета“ трябва да се вземе предвид производството на комбинирани фуражи, в които може да се вложат алтернативни на соята протеини, получени при преработката на слънчогледови семена и рапица. 

В рамките на събитието бе подписана Съвместна декларация на министрите на земеделието на България, Хърватия, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия относно възможността за осигуряване на производството на фуражни протеини в региона.

Относно въздействието на Общата селскостопанска политика (ОСП) върху позеленяването и дигитализацията на земеделието ресорният министър обяви, че в българския Национален план за възстановяване и устойчивост е предвиден Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство. 

„Той предвижда предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в материални и нематериални активи, насочени към въвеждането на иновативни производствени и цифрови технологии за производство, за автоматизиране на работните процеси, които позволяват производството на устойчиви продукти с по-малко ресурси“, посочи той.