Биологично произведени продукти и био пчелен мед ще се предоставят по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ от следващата учебна 2020/2021 година. 

 

Това предвижда Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения, която е качена за обществено обсъждане. 

По схемите ще се доставят биологични плодове, зеленчуци, млечни продукти и био пчелен мед в детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа.

Продуктите трябва да се съхраняват, почистват, измиват, опаковат и доставят от обекти, регистрирани по Закона за храните. 

МЗХГ: „Измененията в Наредбата целят и стимулиране на родното производство.“

Млечните продукти трябва да са произведени от сурово мляко и да отговарят на Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти. 

Пчелният мед трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към пчелния мед. Той трябва да се доставя в индивидуални опаковки с ненарушена цялост.

Най-малко 50% от доставяните плодове и зеленчуци задължително трябва да са произведени от български производители. 

Прецизират се разпоредбите, с които се гарантира качеството на продуктите. При плодовете и зеленчуците ще се изисква сертификат за съответствие на качеството, а за млечните продукти – документ, доказващ, че са произведени по БДС.