Националната биоасоциация (НБА) изпрати своя становище до земеделското министерство за промяна в политиката в секторите “Плодове”, “Зеленчуци” и “Биопроизводство”. Асоциацията настоява за незабавна реформа в полза на земеделските стопани.

Търсят се начини за по-лек процес за кандидатстване за субсидии

Преди една година - месец март 2020 г., по време  на видеоконферентна връзка с ръководството на земеделското министерство, бяха обсъдени въпроси, касаещи прилагане на „Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2021 г.“.

Още тогава голяма част от земеделците изрази своето притеснение относно технологичните карти за биологично производство. По думите на фермерите, разходи за една и съща култура, произвеждана по конвенционален и биологичен начин, се разминават с около 50%. Именно заради това беше постигнато съгласие да се изготвят нови технологични карти чрез САПИ.

Година по-късно това все още не е факт.

“Биологичното земеделско производство се ощетява с около 50% от полагащата му се компенсация по държавната помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия. Това е заради факта, че площите  се третират като конвенционални, което реално не отговаря на истината”, категорични са от НБА.

Затова от асоциацията настояват да се извърши промяна в указанията на схемата, като разписаните условия се допълнят с нова таблица на технологичните разходи за биокултурите.

Предложение: Кредитни линии за оборотен капитал ще спасят фермерите


Наред с това НБА предлага промяна и в схемата за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция през 2021 г.

“Прилагането на тази държавна помощ е обвързано с очертаване на парцелите в системата ИСАК за съответната година. Досега никога не сме били свидетели на период, през който земеделските стопани да могат „фактически“ да извършат очертаване на парцелите и да приключат своите заявление от 1 март на съответната година, така както е нормативно определено.

Природните бедствия обаче не се съобразяват с административните неуредици на Фонд “Земеделие”. Те просто настъпват. През годините многократно сме настоявали да се определи друг механизъм на заявяване на парцелите пред ДФЗ, който да не е обвързан с очертаванията в ИСАК през годините”, обясняват от асоциацията.

По техни думи, именно това е от особено значение за трайните насаждения, когато настъпват слани и измръзвания през периодите преди масивите да бъдат заявени пред Фонда.

Сметки: Рентабилна ли е помощта за семена, разсад и торове?

Третата схема, по която асоциацията настоява за променя, е помощта за газьола. В зависимост от площите, които обработва всеки стопанин, се калкулира разходна квота от гориво, по която всеки стопанин може да кандидатства за отстъпка от стойността на акциза върху газьола. Според НБА обаче схемата е несправедлива за биопроизводителите.

“Тук отново не  е направена диверсификация по култури за биологично и конвенционално производство. В конвенционалното производство е допустимо използването на препарати за растителна защита и не е необходимо механично отстраняване на плевелите. В биологичното производство обаче понякога ежеседмично се налага механизирано окопаване на междуредията на зеленчуците, дисковане или окосяване в междуредията при трайните насаждения. По този начин се получава значително разминаване с около 50% между нормативно определената разходна норма при една и съща култура", обясняват от асоциацията и допълват, че липсата на разграничение на разходните норми, съобразно производствения процес на стопанствата, прави неправилно, неефективно и несправедливо разпределението на финансовия ресурс на помощта.