Нисколихвени кредити като целенасочена помощ към производителите на плодове и зеленчуци – звучи примамливо, ако указанията не бяха 4 страници. Указания, които отказват малките и средните още на старта. Има още време, срокът за кредити от Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) за купуване на торове и семена е до 12 март, но фермери вече настояват за предсрочно прекратяване на приема. 

Кредит от банката или ДФЗ – кое е по-малкото зло?

Агри.БГ ви запозна с критичната позиция по темата на Национална био асоциация (НБА) и на младия фермер Адриан Николов от Тервелско. Към тях се присъединява и група производители на плодове, а писмото им, изпратено до земеделския министър, е подписано от Пенка Великова.

Оказва се, че въпреки очакването и желанието, членовете на дружеството не могат да се възползват от кредита за купуване на торове. Като основна причина те посочват липсата на предварителен паричен ресурс, с който да се снабдят с нужните документи, застраховка и всякакви други такси.

Пречка обаче са не само изискванията за предварителен разход, но и неоправдано голямата административна и финансова тежест, както и липсата на диверсификация между биологичния и конвенционалния начин на производство.

„Считаме, че схемата за целеви кредит е неработеща в полза на малките и средните производители. Затова се присъединяваме към позицията на НБА за предсрочно прекратяване на приема в частта „Целеви кредити за закупуване на торове, необходими при отглеждане на плодове, ягодоплодни и десертно грозде, а указанията да бъдат изцяло преработени“, се настоява в писмото.

Производителите определят този опит за „подпомагане“ на сектор „Плодове и зеленчуци“ чрез „целеви нисколихвени краткосрочни кредитни линии“ като втория неуспешен. Като първи път те посочват приема от 21 април до 30 юни 2020 г. за краткосрочно кредитиране на производителите на плодове и зеленчуци заради пандемията от COVID-19. 

„Твърде малкият размер на кредита, изчислен при всякакви измислени и необосновани ставки, от една страна, и от друга – обезпечение чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г., направиха схемата неработеща. В резултат остана неусвоен ресурс от близо 30 млн. лв.“, припомнят производителите.

Още тогава фермерите предлагат откриване на нисколихвени кредитни линии (овърдрафт) за срок от една година. Идеята е да има опция за предоговаряне в края на всяка стопанска година, тоест до 30 септември, при годишна лихва от 2%, но не по-малко от референтния лихвен процент.

„По такъв начин УС на ДФЗ би предприел действие адекватно на обявената от държавата подкрепа за малкия и средния бизнес чрез Фонда на фондовете към Министерството на финансите, а именно микрокредити до 50 хил. лв. с гратисен период до 24 месеца за главницата и лихвена субсидия за разликата до пазарните нива за срок от 10 години“, се посочва в писмото.

Земеделецът може да обезпечи предоставения оборотен капитал с цел ликвидност, като се приеме учредяване на ипотека върху трайните насаждения, създадени по стопански начин, както и закупените и заприходени в счетоводството като дълготрайни биологични материални активи.

„Предложението за нисколихвени кредитни линии за ликвиден оборотен капитал за по-дълъг от една година срок чрез предоговаряне в началото на всяка стопанска година е възможност за осигуряване на малките и средните производители със свеж паричен ресурс за стопанската година, която започва на 1 октомври“, посочват като мотив производителите. 

Тяхното предложение обаче в никакъв случай не трябва да измества подпомагането със средства от държавния бюджет чрез краткосрочно нисколихвено кредитиране и/или субсидиране. 

„Това е добра форма за ежегодно своевременно финансиране на част от разходите при облекчени условия на основни материални ресурси, употребявани в производството, включително съфинансиране на застрахователни премии, както и за компенсиране на загуби от природни бедствия, при диференцирани ставки за конвенционално и биопроизводство“, се казва като заключение в писмото.