В резултат на проведени преговори между Съединените Американски Щати и Европейския съюз, водени в рамките на Световната търговска организация, бе постигнато споразумение, с което България и Румъния ще станат част от квотата за внос на европейско сирене в САЩ.

 

Споразумението се очаква да влезе в сила за България на 1 юли, след като бъде публикувано съобщение в официалния вестник на Европейския съюз.


Тази квота дава възможност за внос на сирене по код 0406 от Комбинираната номенклатура (КН) на САЩ при намалено вносно мито. Желаещите да изнасят сирене в рамките на квота за САЩ се нуждаят от лицензия за износ. Заявителите представят доказателства, че са изнасяли продуктите от въпросната квота за Съединените щати поне през една от предходните три календарни години и че определеният от тях вносител е дъщерно дружество на заявителя. Заявленията за лицензии за износ се придружават от декларация от определения вносител, който удостоверява, че той е избираем съгласно действащите правила в Съединените щати за издаването на лицензии за внос за продуктите по код от КН 0406.


Заявления за лицензия се подават в Централното управление на Държавен фонд „Земеделие” в София. Кандидатите трябва да бъдат регистрирани в отдел „Търговски механизми” на ДФЗ преди първото си кандидатстване за лицензия за износ. Срокът за подаване на заявления е от 1 до 10 септември 2013г. Лицензиите ще се издават до 15 декември 2013г. и ще са валидни от 1 януари до 31 декември 2014г.


Образецът на заявлението и документите, необходими при регистрация, можете да изтеглите от интернет страницата на ДФ „Земеделие” – www.dfz.bg, раздел „Селскостопански пазарни механизми”, меню „Търговски механизми - износ”. Актуални указания за прилагането на схемата „Износ на сирене за САЩ в рамките на квота”, както и пълен списък на продуктите от код 0406 по КН ще бъдат достъпни на страницата на фонда след публикуване на съобщението в официалния вестник на ЕС.

 

За повече информация – телефони 02/ 81 87 510 и 81 87 560.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!