Сравнението на цените на новите страни-членки в ЕС с предходната година, усреднени за шест месечен период (април-септември), показва, че България е сред тези, където възстановяването на цените на млякото, е по-слабо. Това сочат последните данни на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
 
У нас процентът на възстановяване е средно 16,36%, докато за други е в интервала 25-60%. 
 
Водещи са страните Литва (58,64%), Латвия (53,84) и Естония (51,80%). Това може да бъде обяснено със значителни количества сурово мляко неотговарящо на стандартите у нас и силно раздробената преработвателна промишленост от 213 преработватели, смятат от CAPA.
 
По техни данни, единствената страна с по-ниска цена на суровото мляко, е Румъния.