Вносът на пресни плодове в България намалява през миналата година с 4.5% до 294.8 хил. тона, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), цитирани от Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Понижението на годишна база е основно в резултат от спада при доставките на цитрусови плодове – с 10.3 хил. тона или с 9.6%, на ябълки – с 5.1 хил. тона или с 11.8%, на грозде – с 4.5 хил. тона или с 27.2%, и на дини – с 3.7 хил. тона или с 10%.
 
Сред основните плодове, произвеждани в страната, понижение се отчита и при вноса на пъпеши, вишни, сливи и ягоди – от 12.2% до 60.9%, като най-значително е намалението при сливите. 
 
Внесените количества праскови, кайсии, черупкови плодове, круши и череши са с между 24.8% и 68.7% повече на годишна база, като най-чувствителен е ръстът при кайсиите, отбелязва Оперативният анализ за основни земеделски култури, публикуван от МЗХГ.
 
В същото време вносът на пресни зеленчуци се увеличава с 1.2% спрямо предходната година, възлизайки на 235.8 хил. тона. 
Лекото увеличение при пресните зеленчуци се дължи главно на отчетения ръст на доставките на картофи – с 4.5 хил. тона или с 13.8%, и на домати – с 5.1 хил. тона или с 7.3%. 
 
 
Източник: МЗХГ
 
Вносът на краставици, тикви, патладжани и чесън също нараства спрямо 2016 г. – с между 2.6% и 38.5%, като увеличението е най-значително при чесъна. 
 
Доставките от чужбина на зеле намаляват с 30.8%, а тези на пиперки, гъби, лук и моркови - от 4.5% до 14.1%. 
През миналата година от страната са изнесени 36.5 хил. тона пресни зеленчуци и 41.5 хил. тона пресни плодове, което е съответно с 11.2% повече и с 15.6% по-малко спрямо предходната година.
 
 
Основен принос за повишението на експорта при пресните зеленчуци имат бобовите зеленчуци, чиито износ достига 12.7 хил. тона - с 9.3 хил. тона или близо четири пъти повече в сравнение с 2016 г.  Чувствително увеличение се наблюдава и при реализираните извън страната домати, патладжани, тикви, зеле, картофи и пиперки – от 11.4% за пиперките до 79.4% за картофите.
 
Същевременно, експортът на краставици се свива с 5.2 хил. тона или почти наполовина. Намаление се наблюдава и при износа на гъби, лук и моркови и репи – с между 40% и 70% на годишна база. Спадът при износа на пресни плодове през 2017 г. е свързан до голяма степен с намаление на реекспорта на цитрусови плодове и банани – общо с 8.5 хил. тона.
 
Сред произвежданите в страната плодове съществено намаление спрямо 2016 г. се отчита при изнесените пъпеши, дини, ябълки, круши, грозде, ягоди и малини – между 13.1% и 90.9%, като най-значителен е спадът при крушите. Експортът на черупкови плодове, сливи и кайсии нараства в рамките на два-три пъти на годишна база, а този на череши, праскови и вишни – от 39.7% до 71.9%.
 
 
Актуалните данни за цените на едро показват, че към 9 март тази година вносните домати и ябълките, предлагани на тържищата в страната, поевтиняват с по 2.7% на седмична база, докато картофите поскъпват с 3.6%. Средната цена на едро на картофите е с 13.4% под нивото отпреди една година, а тази на ябълките е със 7.4% по-висока.