Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) ще може да предоставя всички свои услуги изцяло по електронен път скоро, обявяват от Агенцията и канят заинтересованите лица на информационна среща по темата.

Вижте още: Мнение: Престъпление е страна, която може да изхрани 30 милиона души, да внася храна

Събитието ще се проведе днес, 18 октомври, сряда, от 16:00 до 17:00 часа в сградата на ЦУ на БАБХ, на адрес София, бул. „Пенчо Славейков“ №15А. 

Целта е да се популяризира проект BG05SFOP001-1.016-0001 „Оптимизация и електронизация на регистрите и работните процеси в БАБХ“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд, приоритетна ос „Административно обслужване и е-управление“.

БАБХ: Проектът ще бъде завършен в края на настоящата година и предстои да бъде въведен в експлоатация в началото на 2024 година, което ще постави БАБХ в позицията на администрация, предлагаща всички свои услуги изцяло по електронен път.

Това означава тематичното обединяване и електронизиране на регистрите, поддържани от агенцията, електронизация на работните процеси и консолидиране на информационните източници. Работните процеси на централно и областно ниво, вкл. и за предоставяне на над 77 административни услуги по електронен път ще се оптимизират, чрез разработването на специализирана информационна система за управление на областите на контрол на БАБХ. 

„Изпълнението на проекта ще допринесе значително за развитието на една от секторните системи на е-управлението - е-земеделие”, заявяват още от Агенцията.