През периода 09 - 19.03.2023 година в Република България са внесени пресни кокоши яйца за директна консумация, клас А, от Украйна и Латвия - общо 2 608 200 броя. Това съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ).

Съюзът на птицевъдите алармира за внос на 2,5 млн. украински яйца

Според информацията всички пратки са придружени от необходимите съпроводителни документи, ветеринарни сертификати и са от ферми с доказан произход, одобрени за внос в ЕС.

“Яйцата са постъпили в одобрени от БАБХ складове на територията на страната. Всички яйца носят на черупката си съответния код доказваш произхода им”, посочват от агенцията.

Яйцата с произход от български ферми се различават по печата на черупката, започващ с обозначението BG. Яйцата с произход Украйна са придружени от протоколи за извършен лабораторен анализ.

Въпреки това, за да гарантира безопасността на яйцата за българските потребители БАБХ взе проби за лабораторно изпитване по официален контрол от яйцата с произход Украйна (изследват се за радиоактивност, тежки метали, инхибитори и остатъци от ветеринарномедицински препарати). Анализите се извършват в държавна лаборатория от системата на БАБХ.

Окончателните резултати ще бъдат готови на 24 март (петък), допълват от агенцията.

Складовете, на територията на страната, получаващи пресни яйца от трети държави, са поставени под ежедневен ветеринарен контрол, се казва в съобщението.