През последните 15 години няма нито едни случай на констатирано наличие на хормони в храни на територията на целия Европейски съюз, според справка в системата RASFF, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В съобщението се посочва, че с темата за влагането на хормони в птичето месо се спекулира "и се задават въпроси защо се прилагат хормони при производството на птиче месо? Не се задава въпросът използват ли се изобщо такива хормони в птицевъдството? Факт е, че те никога не са били разрешавани и използвани в птицевъдството в Европа и в САЩ, в това число и България", посочват от БАБХ.

При мониторинговите изследвания в страната не е установено нерегламентирано влагане на медицински или растежни препарати, като при проверките са обхванати над 70 процента от птичите стада в България.

Използването на протеинови растежни хормони при птици е невъзможно, защото ако те се влагат във фуража се разграждат/метаболизират още в мускулестия и жлезистия стомах. Може да се прилагат инжективно (подобно на инсулина при диабетици), но това трябва да става всеки ден и на практика е технически неизпълнимо.

Спекулира се, че в съвременното птицевъдство бройлерите растат много бързо благодарение на прилагането на хормони. Този растеж се дължи на много добри постижения при създаване на оптимални изходни и родителски линии за бройлери, пълноценно хранене с фуражи съдържащи протеини, витамини и минерали в определени съотношения в зависимост от възрастта, оптимална околна среда  (температура, влажност, качество на въздуха, светлинен режим, достатъчен поилен и хранителен фронт) и избягване на стрес.    

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!