Ако не ви е хрумнало да заявите желание за напояване на площите ви от неработещ в близост канал, направете го. Поне така звучи официален отговор на депутатско питане, касаещо нефункциониращо трасе на „Напоителни системи” в Сливенско.

Четете още: Запознайте се с журито на Agri Summit & Awards 2024

 

Конкретният казус е за напоителен канал Р-2, който се намира на север от село Калояново и село Глушник, община Сливен и е предназначен да напоява немалка част от техните землища. Той, както и много други в страната, не функционира от години, което означава, че стотици декари с лозя и овошки не могат да бъдат поливани с вода от канала. 

Питането към земеделския министър Кирил Вътев е кога земеделците от тези населени места ще могат да ползват вода от канала и дали има намерение за неговото въвеждане в употреба.

Напоително поле Тополчане, участък Калояново и участък Глушник са част от напоителна система Средна Тунджа. За обезпечаване на нуждите от напояване е изградена помпена станция Тополчане, която изпомпва вода до изравнител Тополчане. За доставка на вода до землището на село Калояново е изграден поливен канал Р-2 с обща дължина 3520 м., а в края му изравнител Калояново, стана ясно от отговора в зала на агроминистъра.

Споменатите съоръжения се намират на север от магистрален канал М-1, а въпросните поливни площи - на юг от магистрален канал М-1. За водообезпечаването им са изградени стоманени водопроводи („…и не са извадени”, допълни министърът). 

„За последните 15 години обаче за тях не е заявяван интерес от осигуряване на вода”, информира Вътев и цитира резултатите от проверка на място от „Напоителни системи” ЕАД клон Средна Тунджа по описаните съоръжения:

Установено е, че канал Р-2 е в задоволително състояние с необходимост от почистване по дължината му за възстановяване на облицовката на няколко места, за рехабилитация на 6 участъка от канала, позволяващи преминаването над дерета и за възстановяване на един от стоманение тръбопроводи."

През последните няколко години в „Напоителни системи” ЕАД клон Средна Тунджа не са постъпвали заявки за необходимо осигуряване на вода за напояване за площи, разположени на север от канал М-1, съответно не е отказвана доставка на поливна вода.

На пръв поглед звучи, че земеделците само трябва да си поискат и щом тръбопроводът е в задоволително състояние, не звучи невъзможно пускането на вода по него. Само че след този акцент следва продължението:

„При проявен интерес за поливане в землището на село Калояново, както и при наличие на финансов ресурс за извършване на ремонтите, е възможно подаването на вода за напояване. Към момента на земеделските стопани от село Калояново и село Глушник се доставя вода за напояване по гравитачен път до площите южно от М-1 в размер на общо 845,4 дка. При заявяването на интерес за напояван на площи, разположени северно от канал М-1, ще се наложи повдигане на водата чрез помпи, което би оскъпило услугата.”

Май не е само до „поискай и ще ти се даде”, ами е до финансиране, извършване на рехаблитационни дейности, поставяне на помпи… Ама вие все пак си поискайте.