Българската търговско-промишлена палата организира работна среща «Насърчаване на икономическото сътрудничество България – Казахстан», която ще се състои на 24 март 2014 г. от 11.00 часа в сградата на БТПП. Срещата се осъществява в рамките на трета сесия на Междуправителствената българо-казахстанска комисия за икономическо сътрудничество, която се провежда в София по същото време.

 

Във форума ще участват представители на бизнеса и местното управление на Казахстан. Представителите на делегацията от Казахстан проявяват интерес от установяване на бизнес контакти в България в аграрния сектор като на предстоящата среща ще бъдат обсъдени възможностите за създаване на смесени фирми в агросектора – производство и преработка на земеделски продукти.

 

Тематично заявеният интерес от страна на Казахстан е свързан и със съоръжения за съхранение на плодове и зеленчуци, оборудване за транспортиране на млечни изделия; завод за производство на комбинирани смески за животни, както и с възможности за закупуване и доставка на минизаводи за преработка на плодове и зеленчуци.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!