Експерти консултират земеделски стопани в Дания, за да изготвят бизнес планове за цифровизацията на своите машини. Това се случва на специални семинари, които имат за цел да подобрят конкурентоспособността и да намалят потреблението на енергия. 

Агроиновации: Дронове помагат на малки ферми

Върху тези дейности се фокусира работата на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Дания от Регионалния клъстер „Скандинавия“. Това е темата на брой 141 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Целта на експеримента е да даде на малките и средни предприятия опит и умения за интегриране на иновативни цифрови решения, които те да добавят към вече съществуващите приложения в своя машинен парк. 

Това не само помага на стопанствата да повишат своята конкурентоспособност, но и оптимизира прилагането на иновативни решения по отношение на потреблението на енергия, увеличаването на добива, ефективността на селскостопанската дейност. 

Семинарите, водени от експерти в областта на селското стопанство и цифровите технологии, помагат на фермерите да идентифицират добавената стойност на цифровизацията чрез използване на подходящи сензори и обмен на данни.

Освен това пилотният експеримент помага да фермерите да разработят пътна карта за прилагане на цифровизацията в своята работа и бизнес план за идентифицираното решение. 

Прототипите са тествани съгласно най-новите стандарти с помощта на регионалния Цифров иновационен хъб и ферми. По този начин се гарантира, че предложеният цифров продукт отговаря на изискванията на фермерите.

Брой 141 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.