Цифровизацията в агро-хранителния сектор e темата на интервю с Александър Берлин, ръководител на екипа „Бизнес подкрепа“ по проекта Internet of Food & Farm 2020, което представяме в брой 139 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Прецизно хранене в млечното говедовъдство

- Защо е толкова трудно за фермерите да внедряват цифрови решения в работата си?

- Един фермер просто няма достатъчно време в натоварения си работен график, за да търси и анализира множеството цифрови технологии, предлагани на пазара. Хиляди решения се конкурират за неговото внимание, като често дават ограничена информация за реалното им въздействие върху стопанството. В същото време разработчиците на цифрови решения срещат трудности да открият правилните ферми за тестване, да спечелят доверието на фермерите и да обменят данни, да получат професионална обратна връзка. Така че накрая да имат осезаем демо опит в стопанствата на своите целеви пазари.

- Какво направи екипът на IoF2020, за да отговори на тези предизвикателства?

- Разработихме концепцията за Европейска мрежа на ферми за цифрови тестове. Идеята е доста проста. Искаме да обединим всички заинтересовани страни – ферми от IoF2020, корпоративни стопанства, изследователски ферми и национални инфраструктури, за тестване в европейска мрежа. Тя ще предлага бърза връзка, договори за обмен на данни, валидиране на услуги и поддръжка от обективни външни експерти. Целта на тази мрежа е на финала да работи устойчиво и да се издържа.

- Много интересна концепция, но как точно тя ще помага на фермерите?

- Предстоят ни още няколко тестови валидирания през 2020 г. Но много компании вече подкрепят тази инициатива и IoF2020 работи активно с партньорски проекти като NEFERTITI, SmartAgriHubs и EIT Food. Идеята е да се изгради мрежата и се докаже бизнес моделът зад нея до края на 2020 г. 

Ролята на цифровизацията може да се разгърне само ако има прост, но безопасен обмен на данни между различните играчи и техните машини във веригата на доставки.

- Каква е ролята на данните в процеса на цифровизация?

- Представете си свят, в който фермерите незабавно научават най-добрите земеделски практики чрез дигитален обмен. Където чрез автоматизирани и високопрецизни машини фермерите могат да отглеждат повече храна със същите усилия за управление и по-малко вложения. Където продуктите се продават във виртуални супермаркети, а клиентът се ориентира според хуманното отношение към животните, екологичния отпечатък, храненето, произхода и цената. Където фермерите планират производството според предпочитанията на своите потребители. Където фермерите получават директна обратна връзка от своите потребителите. Където фермерите възвръщат признателността за своите продукти и работа, която заслужават. Колко прекрасен може да бъде един такъв свят! Всички тези визии обаче все още разчитат на сложен обмен на данни по традиционно организирана верига на доставки. 

- Има ли надежда за по-добър обмен на данни в селскостопанския сектор?

- Вижда се светлина в края на тунела благодарение на инициативи за обмен на данни като DKE Agrirouter и Data Connect. Това е резултат от много натиск от страна на земеделските производители, както и от дискусионни групи в рамките на проекта IoF2020. Бизнес моделите обаче все още се разработват и виждаме конкурентни подходи. Нека да видим кой от тях преобладава.

Коя е основната пречка за обмен на данни между участниците на пазара, като земеделските производители и преработвателите?

Това е липсата на доверие, усещането да бъдат поставени в по-слаба позиция за преговори и страхът, че данните ще бъдат неконтролируемо споделяни с трети страни или използвани за други цели. Затова е важно да се прилагат т.нар. „пазачи“ на съвременните пазари. Тези пазарни „кучета“ са независими участници, които имат право да преглеждат изходния код на приложенията и да следят процеса на обмен на данни. Тяхната роля е да установят потенциални злоупотреби с данни и да ги забранят. Така че освен техническата страна на нещата, се изисква и правилен подход за управление на данните, който да гарантира доверието между играчите.


Брой 139 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на Internet of Food & Farm 2020 и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.