Разработване на бизнес стратегии и картографиране с дронове с цел по-широкото разпространение на електронни услуги с помощта на безпилотни устройства – това са въпросите, върху които работи Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs. 

Агроиновации: Какво пречи на фермерите да се дигитализират?

Този експеримент, който се изпълнява в Полша от Регионалния клъстер „Североизточна Европа“, ви представяме в брой 140 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

В Полша се разработват електронни услуги, които използват безпилотни летателни апарати. Идеята е да се помогне на потребителите да прилагат електронни консултации за селското стопанство. Услугите са насочени предимно към нуждите на малки и средни стопанства, които понастоящем не могат да си позволят вече съществуващи решения.

В основата на този експеримент е локалният Цифров иновационен хъб в Полша, който анализира съществуващите решения и нуждите на потребителите и пазара. Целта им е да се разработи бизнес стратегия, която да насърчи масовото приемане на четири електронни услуги с помощта на дронове. 

В пилотния проект участват десет тестови ферми и екип от икономисти, програмисти, бизнес анализатори.

В основата на адекватното разбиране на нуждите на потребителите стои сътрудничеството между фермери, съветници и доставчици на информационни и комуникационни технологии. 

Ето защо експериментът прилага и разпространява онлайн инструменти за връзка между заинтересованите страни, като комбинира картографиране с помощта на дронове и сложни проучвания на селското стопанство по един рентабилен начин, който да улесни тяхното усвояване.

Брой 140 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработен по материали на SmartAgriHubs и e предоставен като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

Следете темата и на cap4us.agri.bg.