В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ще ви запознаем с дейността на оперативна група във Финландия, чийто проект е насочен към борбата с плевели в житни култури, която се провежда с помощта на снимки, направени с дрон.
 
 
Обикновеният див овес (Avena fatua) е вредно растение, което не винаги може да бъде контролирано с хербициди. Когато става въпрос за ниско заразяване е необходимо плевене – допълнително агротехническо мероприятие, отнемащо време на земеделските производители в средата на натоварения летен период. 
 
В търсене на решение на този проблем във Финландия е сформирана оперативна група по мярка „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони. В оперативната група влизат представители от Изследователския институт към Университета в Турку, няколко земеделски стопанства и компания за дронове. Оперативната група „Изображения от дрон за идентификация на див овес и други плевели“ изпълнява проект с бюджет от 306,000 евро за периода март 2017 – декември 2019 г. 
 
Снимка:Wikipedia
 
Сред целите на проекта са идентифициране и локализиране на плевелите, особено на обикновения див овес в полетата на зърнени култури, посредством използването на снимки от дрон. В допълнение към идентификацията на плевелите, дрон-базираните изображения ще бъдат използвани, за да се направят полеви карти за симптоми на стрес в културите.
 
 
Сред очакваните резултати в рамките на изпълнението на проекта са разработването на методи за използване на дронове за откриване на обикновен див овес в полетата със зърнените култури, а автоматизираният метод за анализ на изображенията от дрона, направени точно преди времето на плевене ще даде възможност за много по-ранно откриване на плевелите. В проекта са залегнали също така и производството на мултиспектрални изображения и полеви измервания за оценка на физиологичното състояние на културите.
 
Първите резултати от приложението на проекта показват, че обикновеният див овес със сигурност може да бъде идентифициран от изображенията, направени с дрон. Към момента вече са определени и основните предизвикателства - ефективност на разходите, необходимостта от бързо обработване на големи количества изображения, както и автоматичното разпознаване на структурата на обикновения див овес.
 
33 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!