Сензорните технологии за оптимизиране на използването на скъпия и оскъден ресурс – водата при напояването в испански оранжерии по проекта Hortisys е темата на 66 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации
 
 
Сензорите и системите за контрол на напояването се оказват с все по-нарастващо значение в градинарството и решение за управление на използването на водните ресурси. Те се оказват особено ефективни в една суха област на Испания - Алмерия. Франсиска Ферер е фермер, отглеждащ домати в Испания и в рамките на европейски проект тества набор от сензори за оптимизиране на напояването и торенето на растенията.
 
Франсиска Ферер и нейният партньор имат оранжерия от 11 500 квадратни метра, където отглеждат различни видове сортове домати. Тя събира дъждовната вода, която пада върху оранжерията и я съхранява в езеро за напояване в стопанството й. Проблемът обаче е, че валежите са редки, а водата от сдруженията за напояване е скъпа.
 
Франсиска е част от испанския кооператив ParqueNat, който е един от партньорите в експерименталния проект Hortisys, финансиран по Европейски фонд за регионално развитие. Проектът е фокусиран върху дистанционното управление на оранжерийното градинарско производство и е насочен също така към интеграция със системи за прогнозиране на търсенето и маркетинга на продукцията. В продължение на 2 години Франциска прилага тестовете на сензорната система, разработена по проекта в експерименталната станция в Лас Палмерияс.
 
Снимка:ЕПИ – АГРИ
 
Сега фермерката прилага пилотно системата в собствената ферма. Тя разполага със сензори за околната среда, които отчитат слънчевата радиация, влажността и температурата, както и два вида сензори в почвата, които измерват проводимостта, влажността и температурата и измерват нитрати и калий.
 
Тези данни от сензорите се обменят в мрежа, създадена по проекта Hortisys.
„Като имаме тези данни означава, че можем да спестим разходи, да подобрим производството и да опазим по-добре околната среда", казва Франсиска, като не скрива задоволството си от постигнатите резултати досега.
 
„Сензорната система се оказа икономически жизнеспособна в рамките на един вегетационен период и ние дори спечелихме допълнителни приходи поради подобряването на производството ни" посочва още испанската фермерка.
 
66 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ  реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!