Изменението на климата предизвиква колебания в температурите и количеството на валежите, принуждавайки земеделските стопани да преосмислят начините, по които отглеждат растенията, хранят животните и управляват стопанствата си.

 

Агроиновации: Иновативно управление на напояването и борбата с болести по лозите

 

Различни иновативни стратегии и мерки могат да бъдат приложени на ниво стопанство, за да се противодейства на негативното влияние върху земеделието, в следствие на изменението на климата и недостига на вода. Пример за ресурсна ефективност в зеленчукопроизводството в Германия е темата на 58 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

 

Някои иновативни стратегии за по-добро управление на водните ресурси в стопанството изискват допълнителни проучвания и адаптиране. По този начин ще се гарантира реализирането им в местни условия и осигуряването на икономическата им жизнеспособност в стопанството. Съвместната работа и създаването на оперативни групи към ЕПИ-АГРИ може да стимулират допълнително обмена на знания.

 

 

В Хесен, Германия, членове на оперативна група са разработили онлайн система за подпомагане на вземането на решения във връзка с отглеждането на зеленчуци. Този инструмент трябва да улесни земеделските стопани в усилията им за създаване на устойчива, икономична и ресурсно ефективна схема за напояване с цел отглеждане на зеленчуци на открито. Инструментът ще позволи на земеделските стопани да контролират напояването на насажденията си чрез базиран в Интернет терминал и ще им даде възможност да получават препоръки във връзка с напояването.

 

Ето още няколко идеи, около които са се обединили представители на оперативни групи с цел разработване на иновативни решения по дейности, свързани с опазване на водните ресурси в стопанството:

 

  • Адаптиране на консервационното земеделие към местните условия и системи на отглеждане, като се демонстрират дълготрайните ползи от добрите агрономически практики за плодородието на почвата и стабилността на добивите
  • Задаване на местни сравнителни показатели и използването им като референтни стойности за добивите и напояването
  • Оценка на нови култури за увеличаване на диверсификацията
  • Тестване и идентифициране на пролетно-летни сортове култури, които са по-малко чувствителни на ниските температури, с цел по-ранно засяване
  • Разработване и тестване на удобни системи за подпомагане на вземането на решения, съобразени с местните условия

 

58 брой на рубриката „Агроиновации“, която Fermer.bg реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“