Има редица иновативни идеи, в които се търсят решения в унисон с концепциите за кръговата икономика, и в частност добавената стойност, която се генерира при оползотворяването на остатъчните продукти от земеделското производство. 
 
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.Бг реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме иновативна идея при прозводтвото на домати в Холандия.
 
Все по-голямо внимание се отделя на кръговата икономика и затварянето на цикъла при градинарството. Ted Duijvestijn, холандски производител на домати в Westland, имал намерение да увеличи максимално използването на отпадъците и ефективността на ресурсите. „Ние се движим към кръгова икономика, в която устойчивостта и социалните иновации играят ключова роля. Много е важно да се съсредоточим върху това бъдеще“, споделя фермерът своя иновативен подход.
 
 
Използването на вода е една тема, която е изключитолно подходяща за търсене на решения в кръговата икономика. „Ние се стремим към 100% повторно използване на водата“, казва Duijvestijn. Основното водоснабдяване в стопанството му е от дъждовната вода, събирана от покривите на оранжериите. Освен това Duijvestijn е убеден, че много повече може да бъде направено с големите количества от т. нар. „зелени отпадъци“ - остатъчни стъбла и листа от растения, както и негодните за изплозване плодове и зеленчуци. 
 
„Използваме толкова много картонени и хартиени опаковки и сме сигурни, че би било чудесно да можем да произвеждаме собствени опаковки от влакната и листата на нашите доматени растения. Освен това сме разработили устойчива сушилна машина за излишния добив“, казва фермерът и допълва, че когато имат излишък от реколта и когато машините им произвеждат излишна топлина, то тази машина може да се използва за сушене на доматите.
 
 
Duijvestijn продължава по темата за топлината, като обяснява още едно от начинанията си в посока кръгова икономика в земеделското производство -  геотермалната енергия. За да реализира този геотермален проект, фермерът е в сътрудничество с геолозите и студентите от катедра „Минно дело“ в университета в Делфт. В следствие на разработената технология Duijvestijn отоплява своята оранжерия с домати с обща площ 19,5 ха с геотермална енергия. „Това, което ни предстои е да захраним и нашите съседи като им предоставим нашия излишък от произведената топлинна енергия“, казва Duijvestijn. „Това е идеалният бизнес смисъл“, категоричен е холандският фермер.
 
46 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ  реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!