Събирането на данни за състоянието на културите, като се използват хиперспектрални изображения, може да подобри дейностите по пръскане в стопанствата. Идеята е заложена в Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs. 

Агроиновации: Цифровизация на скандинавското зърнопроизводство

Тази иновация, която се прилага в Белгия от Регионалния клъстер „Северозападна Европа“, ви представяме в 124 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Целта на този пилотен експеримент е да намали пръсканията на културите с помощта на изкуствен интелект и хиперспектрални изображения. По този  начин се създава модел за канализиране на събраните данни под формата на карти на задачите. 

За да може фермерът да приложите правилното количество препарат в подходящия момент, е необходима богата информация за състоянието на реколтата. Тези данни се събират от хиперспектрални камери, които улавят отражението на светлината върху листата и дават данни за концентрацията на пигменти, клетъчната структура или инфекциите. 

На помощ им идват мрежи за автоматично кодиране, които могат за кратко време да съберат богат набор от данни. Алгоритмите ще са внедрени на суперкомпютри, а анализът ще се извършва на вградени устройства за графична обработка. 

Получените резултати се използват за създаването на карти на задачите, които ще се използват за по-прецизно пръскане на полето.

Иновационните подходи ще бъдат част и от новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

124 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.