Внедряване на автономна система за косене с роботи и постигане на прецизна коситба в лозови масиви – това е един от Пилотни иновативни експерименти (FIE) по проекта SmartAgriHubs. Именно този проект, който се изпълнява в Австрия от Регионалния клъстер „Централна Европа“, ви представяме в 121 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Агроиновации: Цифровизиране на местообитанията в земеделските земи

Най-често лозовите насаждения се поставят близко едно до друго, което прави конвенционалните грижи за защита от ерозия предизвикателни и скъпи. Площта между насажденията трябва да се поддържа чиста, за да им се осигурява достатъчно количество вода и хранителни вещества. 

За да се справи с това предизвикателство, екипът на пилотен иновативен експеримент разработва автономен робот за косене с централна изчислителна система, която събира и обработва всички сензорни данни за планиране на пътя. За да се справят с неравния терен и различните почвени условия, машините трябва да имат определен размер, което значително ги оскъпява.

Този иновативен експеримент постига баланс между ефективността на разходите и точното откриване на растенията. Идеята е да се извърши прецизно косене с възможно най-малко въздействие върху насажденията.

Разработена е и система за безопасност, която е монтирана върху устройството и идентифицира препятствията по пътя. За да постигне максимална прецизност на навигацията, екипът залага на визуална одометрична система в комбинация с GPS. 

За разлика от конвенционалните косачки, автономността на това устройство позволява да се коси възможно най-близо до растенията, без да ги уврежда. Пълната автономия гарантира също, че роботът ще достигне сам мястото за зареждане, за да работи ефективно.

Иновационните подходи ще бъдат част и от новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.

122 брой на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.