„Мултифункционалните буферни зони“ са участъци земя около обработваемите площи, на които съобразително са насадени различни билки и треви.
 
 
Те носят ползи за фермата и околната среда по много начини: минимизират риска от изтичането на нежелани субстанции от обработваемата земя, повишават биоразнообразието като привличат насекоми-опрашители и „естествени врагове“, действат като пътища за селскостопанските машини, за да се избегне уплътняване на почвата, и т.н. 
 
В 84 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме работата на шведска оперативна група, която тества тази теория.  
 
Групата стартира работа през 2017 г. и е ръководена от Odling I Balans („Хармонично селско стопанство”) – асоциация, основана от фермерите през 1991 г. Целта на проекта е да се създаде и популяризира цялостна теория за култивацията и управлението, отнасяща се до мултифункционалните буферни зони, използвайки метода „SamZone”. За да развият системата, партньорите ще използват научни данни, ще провеждат тестове в експериментални ферми и ще прилагат опита на фермери, експерти и властите. 
Оперативната група се състои от фермери, представители на агросектора, изследователи, експерти и екоорганизации. 
 
SamZones
Методът е базиран на идеите и опита на фермери, част от организацията Odling I Balance, и е съчетан с резултатите от едно изследване на съществуващото знание за буферните зони около земеделските земи в Швеция. Между и около обработваемите земи се отглеждат различни комбинации от семена. Те се разполагат в ивици земя, чийто избор се премисля добре. От специфичната комбинация зависи какви ползи ще извлекат земеделските земи. 
 
Ползите 
„SamZones предлагат много практични ползи за фермерите и, разбира се, те са изключително полезни за биоразнообразието, което предлага на фермерите редица предимства“, казва Хакан Валстедт, председател на Odling I Balance.
 
Буферните зони действат като естествена бариера. Те спират загубите на фосфор и изтичането на пестициди от обработваемата земя във водоемите. 
 
Предпазват от уплътняване на почвата. Това е така, тъй като се превръщат в своеобразни „пътни артерии“ за фермерите, през които те придвижват тежката селскостопанска техника.
 
Привличат насекоми-опрашители. Те осигуряват хабитати за тях през цялата година. По този начин се подобрява реколтата от различни култури. Конкретно огромна полза извличат производителите на пчелен мед. 
 
Подпомагат съществуването на естествените врагове. Отново осигурявайки среда за „естествените врагове“ на вредители по културите. Така фермерите имат възможност да намалят употребата на продукти за растителна защита. 
Привличат полски диви животни. Осигурявайки храна и покрив, което е от полза за околната среда. 
 
Смеси и комбинации от ивици 
Оперативната група тества около 20 различни смеси от семена в 20 ферми. Общо се работи в около 70 зони в Швеция. Тестват се както многогодишните насажденията, така и едногодишните. Няколко от комбинациите се състоя от бобови култури, тъй като не са скъпи, развиват се лесно и са добър източник на полени и нектар. 
 
„Според много източници причината, поради която ценните земни пчели (бомбусите) са намалели, се дължи на факта, че цъфтежът на червената детелина по откритите площи в страната е намалял“, казва Петер Халден, експерт от шведската организация Hushållningssällskapet.
 
„Част от многогодишните смеси включват треви, за да се запълват дупки, когато увехнат маковете. Тестваме няколко комбинации. Проектът в момента тества коя от смесите е по-подходяща“, уточнява ръководителят на проекта Хелена Елмкуист. 
„Това е най-забавното нещо, което правя като фермер“, казва на свой ред Хакан Валстедт, фермер и председател на Odling In Balance, когато говори за цъфтящите мултифункционални буферни зони, пълни със земни и диви пчели. 
 
Икономически ефект 
Проектът разглежда и някои от практичните проблеми, свързани с култивирането на буферните ивици. Да се засеят миксове от различни семена е едно нещо, а да се предпазят от плевели – съвсем друго. За култури, при които опрашването е важно за реколтата, може да се постигне рентабилност като се отглеждат билки, които са полезни за насекомите-опрашители. 
По принцип изграждането на буферните ивици изисква допълнителна работа от фермера. Разходите за това трябва да бъдат по някакъв начин покрити – чрез допълнително плащане за биосертификация или от обществото.
 
Популяризиране на идеята 
Целият опит и знания на фермерите, които тестват мултифункционалните буферни зони е описан в документи и е част от база от данни, който ще бъде предоставена на всички. В рамките на изследването са тествани и различни сеялки и култиватори. 
„Засяването на семената представлява известно предизвикателство, тъй като се налага да разполагаш с инструмент, който да се справя с различни по размер семена“, казва Мартин Андерсон, още един фермер, член на Odling I Balans.
 
85 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!