Tехнологии с изкуствен интелект се комбинират с интернет на нещата (IoT), за да се създаде автоматизирана система за управление на оранжерии. Тя е способна да следи климатичните условия и да извършва роботизирани обработки на културите. 

Агроиновации: Разработка помага на фермерите да вземат правилни решения

Върху това са фокусирали работата си от екипа на Пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява в Полша от Регионалния клъстер „Североизточна Европа“. Това е темата на брой 162 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Участниците в експеримента разработват специализирано решение за микроземеделие, което включва няколко сензора и задвижващи механизми. Те напълно автоматизират управлението на оранжерията. 

При провеждането на експерименталния модел се изисква идентифициране на ключови данни, необходими за ефективното използване на системата. Тя разчита на изкуствен интелект, който да помогне при вземането на решения. 

Обратната връзка от страна на фермерите и внедряването на компоненти от интернет на нещата допълнително ще подпомогнат защитата от влиянието на външни фактори и на околната среда.

Целта е да се следят климатичните условия в оранжериите и съответно да се извършват роботизирани обработки, включително подготовка на почвата, сеитба, плевене и прибиране на реколтата.

Такава интелигентна система за подпомагане на производството ще може да предвиди добивите при определени настройки и да помогне да се посочат или премахнат производствените грешки. Така ще се оптимизират производствените разходи за всяка микроферма.

Проектът използва най-добрите практики на производителите в ЕС на оранжерийни сензорни системи, измервателни бази, обработка на данни, както и поддръжка на бизнес модели и системи за планиране на ресурси в селското стопанство. 

Целевата група на проекта включва производители на пипер, домати, меки плодове или цветя наред с ентусиасти, свързани с концепцията Smart City и градинарските асоциации.

Брой 162 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.