Създава се инструмент, който да помага на земеделските производители да вземат решения, да оценява последиците от тях и същевременно да подкрепя стратегическото планиране на земеделското производство. 

Агроиновации: Интелигентнo пръскане на овошките

По тези въпроси работи пилотен иновативен експеримент по проекта SmartAgriHubs, който се изпълнява от Регионалния клъстер „Франция“. Това е темата на брой 161 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации.

Стопанството е сложна екосистема, в която всички критерии за ефективност трябва да бъдат оценени, преди да се създаде индивидуална стратегия за неговото развитие. За да определят най-добрата стратегия за своята област, фермерите трябва да предвидят последиците от всяко решение, тъй като то влияе върху икономическите, социалните и екологичните фактори.

Този експеримент обръща внимание на многофункционалността на селското стопанство чрез инструмент за оценка, който помага на земеделските производители да вземат стратегически решения. В неговата основа са стандартизирани и научно устойчиви методи за изчисление. 

Идеята е точно да се опише функционирането на системата за различните земеделски култури, отглеждани в стопанството, и да се оцени изборът на отделните технологии и обработки в реално време.

В резултат на участието на фермерите като краен потребител на разработката този експеримент подобрява вече съществуващите методи за изчисляване, които се адаптират към специфичните нужди. 

Всички изчисления ще бъдат достъпни в приложение, което представлява иновативна екосистема с отворен достъп. По този начин се улеснява гъвкавостта на фермера чрез оперативна съвместимост.

Брой 161 на рубриката „Агроиновации“, която Агри.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации, е разработена по материали на SmartAgriHubs и e предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“.

 

Следете новите технологии в селското стопанство и на cap4us.agri.bg.