Опасната инфекция Африканска чума по свинете (АЧС) вече е съвсем близо до границата ни, като последното огнище е открито в община Констанца на около 50 км от България.
 
 
„Болестта се разпространява по-бързо, отколкото очаквахме. В края на юни беше в Тулча, вчера - в Браила, а днес - в Констанца“, заяви д-р Мери Еугения Панна, председател на Асоциацията на производителите и износителите на едър рогат добитък, овце и птици в Румъния, цитирана от agrointel.ro.
 
Тя призова за създаване на кризисен щаб за борба с болестта в Румъния, тъй като страхът от опасната болест предизвиква сред фермерите „национална лудост за АЧС“. Д-р Панна обяснява, че стопаните са в паника от болестта, тъй като за нея няма лечение, няма ваксина, а смъртността на животните е 100%.
 
У нас девет депутати от „Обединени патриоти“ предложиха на парламента спешна промяна в Закона за лова и опазването на дивеча, с която да се разреши групов лов на диви свине още през летните месеци. Сега Законът разрешава този отстрел в периода от 1 октомври до втората неделя на януари.  
 
Предложението е до 31 декември 2018 г. да се разреши групов лов на дива свиня и извън срока, посочен в Закона за лова и опазването на дивеча, включително и в ден сряда.
 
„В момента въпреки предприетите мерки заболяването е широко разпространено сред дивите свине в Грузия, Армения, Азербайджан, Русия, Украйна, Беларус, Молдова и в страните от ЕС - Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Унгария и Румъния. Като най-рискови за проникване на заболяването у нас се очертават пограничните територии с Румъния, в която през последните две седмици има обявени десетки нови огнища“, отбелязват депутатите.
 
Те подчертават, че Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) е изготвило два плана със стратегически мерки за предотвратяване на появата на АЧС, както и план с мерки след евентуално проникване на заболяването на територията на страната. 
 
Илюстрация: Google Maps
 
„И в двата плана една от основните и най-спешни мерки е редуцирането на плътността и популацията на дивата свиня на територията на България“, отбелязват депутатите.
 
В мотивите на предложението им се посочва, че изходните нива на популацията от дива свиня в България са твърде високи - средно над 1.0-1.1 животни на 1 кв. км площ. При поява на огнище на АЧС при диви свине с такава плътност инфекцията ще стани епизоотична. 
 
„Затова целта е да се редуцира плътността на популацията на дива свиня до приемливи нива от 0.3-0,5 единици на кв. км площ. Подобни мерки е предприела Германия, където няма установен случай на болестта“, допълват народните представители.
 
Техните изчисления са, че като се включи възможност за групово ловуване всяка сряда, събота, неделя и официалните празници до края на 2018 г., ще се осигурят 54 допълнителни ловни дни до края на годината. При 2557 ловни дружинки в България това са приблизително 138 078 ловни излета, като при минимален отстрел на едно животно ще се достигне до желаното редуциране на популацията със 111 367 броя диви свине „по възможно най-бързия начин предвид непосредствената заплаха от проникване на заболяването на територията на страната.
 
Според вносителите на проекта, заплахата, която АЧС представлява за свиневъдния сектор в България се измерва с преки и косвени загуби, които в национален мащаб биха достигнали приблизително 500 млн. лева.