Специализираното дружество за инвестиции в земеделска земя - Адванс Терафонд АДСИЦ купиха 2 040 дка земи през месец Октомври при средна цена на земята 850 лв./дка. Това става ясно от публикуван отчет на сайта на дружеството. В същото време от Адванс Терафонд са продали 1 294 дка земя при средна цена от 1 195 лв./дка.

 

От началото на годината са купени 17 685 дка земеделска земя при средномесечни цени между 706 и 850 лв. на декар. От началото на годината фондът е продал 31 425 дка земеделска земя при средна цена от 1 148 лв. на декар, като приходите от продажби на земя възлизат на 36,081 млн. лв.