700 000 лв. ще получат земеделските производители по схемата „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия – измръзване през зимата и пролетта на 2018 г.“. Това стана ясно от решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
Помощта е за трайни насаждения – бадеми, кайсии, сливи, праскови и нектарини, череши, за които има констативни протоколи за 100 процента пропаднали площи. Годината беше изключително лоша за редица производители от всички части на страната. 
 
Подадените заявления са за 4 979,61 дка. Компенсират се до 80 процента от действителните разходи за отглеждане на дадената култура през съответната стопанска година.
 
Средствата са разпределени за следните видове култури:
 
  • Бадеми-до 1 531,2 лв./ха;
 
  • Кайсии - до 1 496,0 лв./ха;
 
  • Сливи - до 1 459,6 лв./ха;
 
  • Праскови, нектарини - до 1 354,3 лв./ха;
 
  • Череши - до 1 259,6 лв./ха.
 
Заявления за кандидатстване за държавната помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия - Измръзване от ниски температури през зимата и пролетта на 2018 г.", ще се приемат от 17 септември до 5 октомври 2018 г. в отделите „ПСМП“ към областните дирекции на ДФЗ. Средствата ще бъдат изплатени на земеделските стопани до 22 октомври 2018 г.