Растяща кохорта инвеститори и стейкхолдъри, а също фермери започват все по-активно да твърдят: здравето на почвата е толкова важно, колкото и здравето на отглежданите на нея култури.

1 000 вертикални ферми отварят врати в Европа до края на 2019 г.

„В рамките на много столетия игнорирахме здравето на почвата и сега едва започваме да разбираме биологията й“, каза миналата година Бил Бакнер, президент и главен изпълнителен директор на фонда Noble Foundation, пише Agfundernews.

Предлагаме ви подбор от 6 стартъпа, които активно работят над подобряването на почвите във фермите и не само. Ако „здраве на почвата“ ви звучи като размито понятие, то експертите говорят за „жизнеспособност“ и „продуктивност“.

1. ESS Systems AgSolver — САЩ
Компанията е основана през 2014 г. Продуктът й представлява операционна система за оценка на устойчивостта на селскостопанските операции. Провежда количествена оценка на екологичните и икономическите последствия при тези практики, както и на покривните култури, управлението на хранителните вещества и намаляването на почвообработката. Всички тези компоненти влияят положително върху здравето на почвата.

Активите на AgSolver бяха придобити от EFC Systems през 2017 г.

2. Cool Planet — САЩ
Cool Planet е производител на биовъглерод. Този продукт се използва за наторяване на почвата. Биовъглеродът предлага няколко преимущества – например високопореста среда. Тя действа като гъба, удържаща водата и хранителните вещества в зоната на корените.

3. Land Life Company — Холандия
Land Life е стартъп, който се опитва да възстанови деградираните почви. Компанията произвежда cocoon – нескъп биоразлагащ се продукт, в който дърветата може да растат без напояване. Осигурява здравословна среда за развитие на микроорганизми, които виреят обичайно около дърветата.

Компанията е реализирала успешно проекти в горското стопанство на Мексико, Чили, Китай и Замбия.

4. MicroGen Biotech — Ирландия
MicroGen Biotech е микробна добавка за култури и възстановяване на почви.Флагманската технология на компанията се нарича Constructed Functional Microbiome и представлява микробни продукти за повишаване на реколтата и подобряване на здравето на почвата. Целевият пазар е Китай, тъй като именно там много голяма част от почвите са замърсени с тежки метали, например кадмий.

5. Trace Genomics — САЩ
Trace Genomics предлага микробиологичен тест за почвени патогени. Услугата наподобява тестването на ДНК-то на човека. Наборът от тестове позволява на фермерите да оценят здравето на почвата и потенциала за реколта.

6. Wanda Organic— Кения
Този кенийски стартъп разработва органични торове за дребните и средните фермерски стопанства. Целта е да се подобри здравето на почвата и да се повиши продуктивността. Клиентите на компанията поръчват торове, изпращайте SMS от телефона си.