Към днешна дата човечеството е пуснало в космоса много спътници, които се отличават по своите параметри: от периодичност на минаване покрай Земята до възможни спектри за снимане на камерите и резолюция на снимките.

Състоянието на почвите по света се влошава застрашително

За успешния агромониторинг трябва да се обърне внимание на периодичността на снимките, пространствената резолюция на спътниковите снимки и тяхната стойност, пише aggeek.net.

Снимките от космоса може да са от помощ, за да се подобрят данните в селскостопанската статистика, да се повишат точността, еднородността, обективността и честотата на наблюденията. Освен това и за да се усъвършенства оперативния контрол върху състоянието на посевите и да се прогнозира реколтата.

Например, системата MARS, обслужваща страните от ЕС, позволява да се определят площите с посеви и реколтата от различни култури – започвайки от нивото на страна и стигайки до всяко отделно стопанство.

Предлагаме на вниманието ви 5 основни възможности, които се откриват, ако се въоръжите със „салата на космоса“:

1/ Инвентаризация и пресмятане на земите
Старите карти са крайно недостатъчни. Поради това не може да се говори за „прецизно земеделие“, когато не знаете с колко точно земя разполагате.

Детайлна инвентаризация е възможна и е важна крачка за повишаване на ефективността на стопанството. С помощта на снимки може да се установи имали участъци, които не се използват целево.

2/ Намаляване на необходимостта да се посещават нивите – до 90%
Тази цифра има нужда от понижаване, казаха преди време от Syngenta. В момента агрономите се налага „ръчно“ да осъществяват мониторинг на нивите. Това може да бъде елиминирано като подход чрез използването на спътникови снимки. Необходимото условие е висока резолюция.

3/ Прогнозиране на реколтата с помощта на вегетационни индекси
Най-популярният сред тях е NDVI и е свързан със състоянието на листата на растенията. Последните поглъщат електромагнитните вълни в червения диапазон и отразяват вълни в близкия инфрачервен. Колкото повече листа има и колкото повече е хлорофилът в тях, толкова по-силно растенията поглъщат падащата върху тях червена светлина. Използвайки тези данни, програмите изчисляват NDVI, който помага за прогнозиране на реколтата.

Други такива индекси са NDRI или RVI.

4/ Ретроспекция на данните
Тази услуга се предлага от много компании. Позволява да поръчате данни за няколко години назад и да проследите хроничните проблеми с нивите.

5/ Възможност за оценка на негативните фактори
Благодарение на редовното проследяване на състоянието на нивите, може по-ефективно да се контролира влиянието на природните катаклизми.

Така ако възникнат проблемни участъци, агрономът отива на място и взема решение за отстраняване на проблемите.