Всички казват, че IT, енергетиката и здравеопазването са най-перспективните отрасли, които стремително ще се развиват в бъдеще. Селското стопанство не може да не бъде част от този списък. Налице са поне 5 причини за големите възможности, които ни предстоят в тази област, пише AgroPortal, позовавайки се на статия на Джефри Симънс.

Агропрофесиите на бъдещето


Дългосрочна глобална потребност

Защо селското стопанство да предлага много възможности? Само погледнете на тези дългосрочни глобални прогнози:

- през следващите 35 години се очаква населението на планетата да се увеличи с около 2 млрд. души, а доходите бързо ще растат, създавайки средна класа с голяма покупателна способност;

- през посочения период 60% ще нарасне търсенето на месо, мляко, риба и яйца;

- живеем извън екологичните закони. Всяка година превишаваме използването на природни ресурси с над 50%. На Земята са й необходими 1,6 години, за да възстанови това, което човечеството е използвало в рамките на 1 година;

- на всички континенти възникват епидемии от болести по животните, а климатичните извънредни ситуации нанасят още по-голяма вреда.

Тези фактори поставят селското стопанство в центъра на най-важните отрасли. То е свързано с призива да се осигури световна продоволствена безопасност.

Длъжни сме да осигурим на всеки човек на планетата достъп не само до достатъчно количество калории, но и до достатъчно качествени калории, за да се поддържа неговото развитие и здраве. За да бъде постигната тази цел, тя не е отговорност само на фермерите. В наши дни в стопанствата работят специалисти като еколози, инженери, експерти по енергетика, диетолози, тесни специалисти в земеделието и др.

Изобилие от възможности

За да бъдат решени посочените проблеми, следващото поколение лидери трябва да има нов начин на мислене и да взема иновационни решения. Търсенето на талантливи випускници ще превишава предлагането.

По оценки на университета Пардю в селското стопанство в САЩ има 60 000 работни места, но само 35 000 випускници ги заемат. По данни от доклада за 2010 г. всяка година в сферата на селското стопанство се появяват 54 000 нови работни места, а университетите пускат само 29 3000 потенциални служители. Тази растяща потребности открива огромни възможности.

Широк спектър от професии

Повечето хора си представят селското стопанство като фермери на трактор или полета с царевица. Днес фермерът трябва да бъде еколог, инженер, икономист и какво ли още не взети заедно. Фермерът не е човек, който управлява трактор, а човек, който използва прецизно земеделие и управлява съвременно оборудване с GPS.Селското стопанство не е просто крави и плугове. То бързо се развива. Доста по-бързо от фермерството. Независимо от това, какви знания имате, селското стопанство предлага заетост. Тази сфера има нужда от учени за внедряване на иновации, ветеринари за защита здравето на животните, инженери за разработване на най-ново оборудване, маркетолози за създаване на нови концепции, а също така счетоводители и статистици заради увеличаване на обема на производствените данни.

Целеустремени хора

Всеки иска да бъде част от нещо по-голямо. Има ли нещо по-благородно от това, да храните други хора.

Бъдещото поколение от тийнейджъри иска работа, която му носи доходи и от която може да извлича удоволствие. Селското стопанство предлага и друго. Всеки ден вие знаете, че работата, която вършите, помага за подобряване на здравето на животните, хората и планетата. Всеки ден знаете, че обогатявате живота на другите хора.Проблемите се множат

И още една причина защо отрасълът ще има светло бъдеще - хората все повече отделят внимание на селското стопанство – все повече потребителите се вълнуват как се отглежда храната, която консумират. Поради това са необходими хора, които да отговарят на въпросите на потребителите. Нужни са хора, които не само да работят на полето, но и да могат да споделят истории и да разказват на своите приятели, съседи и роднини защо селското стопанство е важно и защо този отрасъл е отрасъл на бъдещето.