30 развъдни организации се обявиха в подкрепа на настоящия изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) – проф . д-р Васил Николов да запази поста си.

В отворено писмо, адресирано до министъра на земеделието и храните Димитър Греков и министър-председателя Пламен Орешарски, председателите на развъдните организации посочват, че „проф. Николов твърдо отстояваше авторитета на специалистите-селекционери, водеше активна дейност за защита на националните генетични ресурси, а по този начин и на националните интереси“

Фермер.БГ публикува пълния текст на отвореното писмо, в което са посочени  мотивите за запазване на проф. Васил Николов на поста изпълнителен директор на ИАСРЖ :
 

"Отворено писмоДО МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
                                                                ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ
                                                                       Копие:          МИНИСЪР ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Р.БЪЛГАРИЯ
                                Г-Н ПЛАМЕН ОРЕШАРСКИ


Уважаеми г-н Министър,
През последните дни сме свидетели на яростна, преминаваща вече в гнусна битка около поста на евентуален Ваш заместник от средите на браншовите организации. Предполагаме, че след назначаване на зам. министрите, битката ще се пренесе и във втория ешeлон  на властта - изпълнителните агенции и дирекциите на министерството. Основание за това ни дават плъзналите из страната емисари, търсачи на постове и кариери. Това контрастира на афишираното от министър председателя на Република България г-н Пламен Орешарски желание за назначаване на професионалисти, които да се заемат с решаване на неотложните задачи.

За да предотвратим подобна битка в селекцията и репродукцията на селскостопанските животни, която няма да донесе нищо друго освен напрежение и противопоставяне, ние, долуподписаните развъдни организации, заявяваме своята пълна подкрепа към настоящия изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството – проф . д-р Васил Николов.

В професионализма на професор Николов в областта на селекцията и репродукцията на животните едва ли трябва да Ви убеждаваме, както и в способността му да организира и ръководи развъдната дейност в страната. През последните 4 години измислени „браншови“ организации и вождове, които днес активно се изявяват в медиите, направиха опити думата селекция да загуби своето съдържание, а развъдните организации да бъдат представени едва ли не като излишни структури. Проф. Николов твърдо отстояваше авторитета на специалистите-селекционери, водеше активна дейност за защита на националните генетични ресурси, а по този начин и на националните интереси. Без преувеличение можем да заявим, че ако днес развъдната дейност в страната все още съществува, а едва ли Вас трябва да ви убеждаваме в тази необходимост, то огромна заслуга за това има именно проф. Николов, защото в основата на генетическия прогрес в популациите на всички видове домашни животни лежи селекцията, която е основната дейност на развъдните организации.

С неговото идване в изпълнителната агенция се промени отношението към развъдните организации и ни се даде шанс спокойно да осъществяваме своята дейност. Той успя да спре войните както между отделните развъдни организации, така и между тях и държавните институции. Успя да създаде нов имидж на ИАСРЖ като център на управлението на генетичните ресурси в страната. Започна активна международна дейност за популяризиране на нашата дейност и нашите породи в Европа и света. Много са фермерите, които бяха спасени от санкции или получиха своите помощи именно благодарение на неговата професионална и компетентна намеса.

Едва ли можем в няколко реда да опишем всичко. Ще заявим обаче твърдо: ние не искаме да се връщаме назад. Не желаем безпринципни политически рокади. Искаме да бъдем оставени да работим, да довършим реформите, които сме започнали, а това може да стане само под ръководството на този, който ги започна – проф. Васил Николов.

Станалите напоследък популярни  „обществени съвети“ при нас са факт от 2010 г., чрез създадения по инициатива на проф. Николов Национален съвет по генетични ресурси, в който влизат председателите на всички развъдни организации. Друг е въпросът, че голяма част от решенията и предложенията на този съвет бяха игнорирани от по-високите ешeлони на земеделската власт. Сред основните са:  подпомагане на фермерите, занимаващи се с чистопородно развъждане; обвързване на схемите за подпомагане на фермерите с качеството на отглежданите животни; създаването на нови схеми, които да подпомогнат дейности по репродукция в контролираните стада; изграждането на нови съвременни лаборатории за нуждите на селекцията; актуализиране на средствата за развъдна дейност и т. н.
Разчитаме  г-н  Министър, че Вие като доказал се професионалист, ще ни окажете пълно съдействие в тази насока.

Бихме желали в удобно за Вас време, да организирате среща с развъдните организации, където подробно да Ви информираме за нашата дейност и проблеми, а днес просто Ви молим да не допускате никакви спекулации около развъдната дейност, ИАСРЖ и нейния ръководител.

С уважение:
Росен Христов – председател на АРЧШП  гр.Русе
Янко Горинов – председател на АРМПГ гр.София
Жана Гаджева – председател на АБРГД  гр.Смолян
Атанас Атанасов – председател на НАРГПМС  гр.Плевен
Цветан Цочев – председател на АРКП гр.Севлиево
Евгения Ачкаканова – председател на АИлФБ гр.Ст.Загора
Симеон Караколев – председател на НАРСПБМ гр.В.Търново
Бойко Стоянов – председател на РАМПО гр.Карлово
дсн. Димитър Георгиев– председател на АРПЧО гр.Плевен
Румен Стоянов – председател на ОРАПОБ гр.Калофер
доц.Иван Цочев – председател на АРЦМПОРБ гр.Троян
проф.Стефан Бойковски – председател на АРТОБ  гр.Шумен
Светлозар Касчиев – председател на АИБК  гр.Шумен
Деян Тодоров – председател на АРМПК  гр.Русе
проф.Георги Бързев – председател на АБСК  гр.Шумен
доц.Пламен Петров – председател на НРАП гр.Пловдив
Антон Игнатов – председател на АИСБ гр.София
Сунай Караасан – председател на РАМПГБ гр.Пещера
Андреа Колев– председател на РААПОЗБ гр.Костинброд
д-р Добрин Папазов– председател на ОСБ гр.Шумен
д-р Стефан Николов– председател на ОРСПСБ гр.Силистра
д-р Тихомир Кунев– председател на МОКК гр.Ст.Загора
Кульо Кулев – председател на АРСИС гр.Шумен
Сидер Седефчев – председател на ААПКБ гр.Перник
Венелин Динчев – председател на МАКК гр.Пловдив
доц.Марина Цанкова– председател на АББ гр.Шумен
проф.Цонка Пеева– председател на БНАРБ гр.Шумен
доц.Александър Мигинеишвили– председател на НРАП гр.София
Пламен Господинов– председател на АРМПО гр.Русе
Доц.Цонка Оджакова– председател на  АРСРККРЦОКК гр.Смолян

12.06.2013 г."

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!