100 млн.тона плодородна почва губи България ежегодно. Всяка година от почвата изчезват 2,5 млн.тона хумус, 4 млн.тона азот и 3,5 млн.тона фосфор, сочи справка на Фермер.БГ в документи, разработени от МЗХ. По отношение на екологията, селското стопанство в България емитира 72% от общото количество амоняк (50,67млн.тона).

 

Проблемът със загубата на плодородие на почвите е изключително остър в западно-европейските държави, докато в България все още са запазени сравнително добри нива на плодородие и биологичност. Процесите на силно химизирано обработване на почвите и растенията могат да доведат обаче до тежки последствия и у нас.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!