Стартират нови модулни разширения към Интегрираната информационна система на Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ) – ВетИС. Те ще дадат така желания от години достъп на стопаните до системата.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Преди това е необходимо животновъдите да се запознаят с определени документи, издадени от БАБХ, информират областните дирекции по земеделие. 

Документите са следните:

1.      Ръководство за работа на стопани на животновъдни обекти с ИИС на БАБХ, публикувано на сайта на Агенцията на 17 септември;
2.      Инструкция за предоставяне на достъп до Интегрираната информационна система на БАБХ на лицата по чл. 137, ал. 1 и ал. 12 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (собственици или ползватели на животновъдни обекти), публикувана на 30 септември.