От 5 до 31 октомври 2020 г. включително животновъдите, които са кандидатствали по схемите за обвързана подкрепа за Кампания 2020 г., трябва да докажат реализация на мляко и млечните продукти, които са произвели. В този период фермерите трябва да докажат и реализираните на пазара животни, съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Министерството: Няма как пряко да се месим в цените на млякото

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за периода от 01.10.2019 г. до 30.09.2020 г., съгласно разпоредбите в чл. 27в, ал. 1 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Документи за реализация на мляко и млечни продукти се подават по четири схеми:

•    Схема за обвързано подпомагане на млечни крави – СМлК;
•    Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол –  ЕЖСК (мляко);
•    Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на мляко или комбинирана реализация);
•    Схема за обвързано подпомагане за биволи. 

Фермерите следва да реализират на пазара определените в нормативната уредба количества мляко и млечни продукти на глава допустимо животно по съответната схема. При попълване на документите кандидатите трябва да използват съответната бланкова таблица според регистрацията им в ИСАК – като физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец.

Реализираните на пазара животни се доказват по три схеми:

•    Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници – СМКЮ;
•    Схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол – ЕЖСК (месо);
•    Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол – ДПЖСК (с реализация на месо или комбинирана реализация). 

В зависимост от това, къде са реализирани животните – в България или извън страната, се попълват различни типови образци.

Животновъдите могат да изтеглят и попълнят образците на документите, с които доказват реализация на произведената от тях продукция, ТУК

Попълненият опис по образец се подава на електронен носител в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да предоставят и заверени копия на документите, доказващи реализацията на продукцията си, припомнят от Разплащателната агенция.