След проведения онлайн Консултативен съвет по животновъдство, основна тема в сектора е предложения от ресорното ведомство de minimis за стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки, научи Агри.БГ.

Животновъди, очаквайте de minimis

Първоначално от земеделското министерство предложиха ставките по минималната помощ да бъдат в същия размер, както при предходния прием. Последваха много реакции. Редица животновъдни и развъдни асоциации излязоха с официални позиции за по-високи ставки.

Именно заради дискутирания въпрос земеделският министър свика извънреден Консултативен съвет по животновъдство. Браншовите организации заедно с министерството обсъдиха съдбата на минималната държавна помощ.

Обединени български животновъди и Национален съюз на говедовъдите в България дадоха предложение не за предстоящия de minimis, а за следващи плащания да има равнопоставеност между секторите, т.е. да бъдат изравнени ставките на животинска единица при различните видове животни.

От МЗХГ излязоха с категорична позиция, че “повече пари от първоначалното предложение няма”. Оттук следва един възможен вариант, “ако животновъдите искат бързи пари” - приемане на помощ със спряганите по-рано ставки на УС на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). А впоследствие ще се отвори и прием по мярката за COVID-19, което ще бъде допълнителна финансова инжекция за животновъдите.

Ето и ставките:
  • Млечни крави и млечни крави под селекционен контрол – 40 лв. до 50-ото животно и 20 лв. над 50-ото, допустимо за подпомагане животно;
  • Млечни крави в планински райони – 20 лв.;
  • Месодайни крави и/или юници, както и месодайни крави под селекционен контрол – 50 лв. до 50-ото животно и 20 лв. над 50-ото;
  • Биволи – 40 лв. за животно до 50-ото допустимо и 20 лв. над 50-ото;
  • Овце майки и/или кози майки под селекционен контрол – 15 лв. за първите 200 животни и 10 лв. над 201-вото допустимо животно;
  • Овце майки и/или кози майки в планински райони, както и овце майки и/или кози майки, които не са под селекционен контрол – 10 лв.