Животновъдите, които са ползвали кредити през 2010 г. за покупка на фураж вече ще имат два месеца за представяне на фактурите пред регионалните служби на ДФЗ, вместо досегашния срок от 10 дни. По настояване на животновъдни браншови организации искането на сектора беше поставено още преди няколко месеца.

Едва сега от ДФЗ има отговор и дори решение, което се съобразява с една от най-минималните молби на фермерите с животни. Искането е мотиворано с факта, че фермерите са затруднени да представят в областните дирекции на фонда фактурите за купения фураж в 10-дневния срок след изплащането на кредита, каквито са изискванията заради резките амплитуди на цените на фуражите, довели до ненавременното издаване на фактурите от страна на доставчиците.

От друга страна голяма част от земеделските производители живеят в населени места, където няма офиси или клонове на банки, в които имат открити банкови сметки, което допълнително затруднява извършването на преводите.

 

© 2011 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!