Животните под селекционен контрол да минават през ДНК контрол. За момента това е само идея, залегнала в новите условия за кандидатстване през 2018 г., съобщи Георги Йорданов, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), по време на провелото се в петък отчетно общо събрание на Националната асоциация за развъждане на породите Монбелиард и Симентал (НАРМС) в село Арбанаси, Великотърновско.
 
 
„Един съвременен селекционен процес не може да се прави с 2-3 или 5 животни. Селекцията и продуктът на селекцията е бизнес - не е хоби, нито занимание. А идеята за въвеждане на ДНК контрол е залегнала в новите условия за кандидатстване през 2018 г.“, каза изп. директор на ИАСРЖ.
 
По думите му идеята е да се започне постепенно изследване на 10% от популацията, като ще се доказва бащинството.
 
„При 12 юници за ремонт на стадото, ще се извършват 2 проби. При 22 юници също ще се вземат 2 проби, а при 26 – 3 проби на случаен принцип за доказване на произхода. По този начин, ако една проба се окаже негативна, изследването се спира. Така в стадата ще останат единствено животните, които са преминали ДНК контрола“, разясни Йорданов и допълни, че това е пътят – контрол на продуктивните качества и развитие в тази посока.