Регистрираните земеделски производители, които се нуждаят от финансиране, но искат да избегнат тромавите и дълги процедури на банките, вече могат да изтеглят кредит от „Агрион Финанс“ срещу субсидия.
 
 
Така всички земеделски стопани, които очакват директни плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) и другите мерки на Общата селскостопанска политика (ОСП) могат да изтеглят кредит по опростена процедура като заложат бъдещото вземане от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
„Агрион Финанс“ осигурява финансиране до 100 % от одобрената субсидия при наличие на минимум 3 години успешна история в субсидирането, казаха от кредитното дружество.
 
За земеделските стопани, които тепърва навлизат в бизнеса и имат само 1 година успешно усвояване на директните плащания, кредитът може да достигне до 90% от очакваната субсидия.  
 
Максималният размер на финансирането се определя по индивидуален лимит в зависимост от декларираните площи, за които се очакват преки доплащания.
 
Срокът за изплащане на задълженията е 18 месеца, а гратисният период по главницата може да достигне 17 месеца. Прилага се индивидуален погасителен план за всеки кредитоискател в зависимост от специфичните му нужди и характера на бизнеса му.
 
Кредитът срещу субсидия на „Агрион Финанс“ е изцяло адаптиран към нуждите на земеделските стопани, които получават своите субсидии на база обработваеми площи и имат нужда от свежи пари за допълнителни инвестиции, покупка на земя и други капиталови разходи, казаха от компанията.
 
Новата услуга на финансиращото дружество осигурява бързо и безпрепятствено финансиране на земеделските производители. Това им позволява да разполагат със свежи пари за подсигуряване на стопанската година, много преди да получат субсидията си от фонд „Земеделие“.
 
Обикновено заявленията за директни плащания по СЕПП се подават до края на юни, а реалното плащане е в края на годината или началото на следващата.  
 
„Основната ни цел е да осигурим адекватно финансиране на земеделските производители, което ще им позволи да бъдат много по- гъвкави и конкурентноспособни на пазара“, казаха от „Агрион Финанс“. Финансовите продукти на компанията са разработени така, че да подпомагат дейността както на големите земеделски производители, така и на малките фермери.
 
Освен кредит срещу субсидия, дружеството предлага също така универсални ипотечни кредити и кредити за оборотни средства, където обезпечението са поземлени или други недвижими имоти. На земеделската земя се прави безплатна оценка за пазарната им стойност, като финансирането може да достигне до 100% от оценката.
 
Информация за пълните условия на кредитите на „Агрион Финанс“ може да бъде намерена на сайта на компанията на адрес https://www.agrion.bg/bg/finance/.
 
На земеделските производители се предоставя и възможност за лизинг на земята, която са избрали. Експертите на „Агрион“ съдействат и за набавяне на необходимите за отпускане на кредита документи.
 
Ако се налагат правни консултации, „Агрион“ предлага безплатни такива, благодарение на факта, че за дружеството работят едни от най-добрите юристи в областта, с огромен опит в сферата на сделките със земеделска земя.