Предстои плащането за обвързаното с производство подпомагане за биологично земеделие, за което има остатъчен бюджет.
 
 
Плащанията ще бъдат докалкулирани и преведени до края на юни, каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на парламентарния контрол в пленарната зала на Народното събрание.
 
Той припомни, че в началото на май Държавен фонд „Земеделие“ изплати 441 млн. лева зелени субсидии за Кампания 2017 г. по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда.
 
„Подпомагане получиха близо 57 хил. земеделски стопани. По мярка 12, плащания по Натура 2000 и Рамковата директива по водите, на 1 юни ДФЗ разплати 44.6 млн. лв. на 11 512 производители“, допълни министърът.
 
Румен Порожанов обясни, че след като приключат всички допълнителни проверки за биологичното земеделие, ще бъде издадена заповед за конкретен размер на индивидуалното подпомагане. Тогава ще се извърши  преизчисление на субсидиите и земеделските стопани ще получат доплащане.