Иван Данчев е животновъд от троянското село Добродан. Той е биофермер и отглежда 130 дойни крави и още 150 женски и мъжки юници за угояване в друга ферма. Своето призвание открива преди 25 години. При него ни отвежда посещение на европейски агрожурналисти, организирано от ГД „Агри“ на Европейската комисия.
 
 
„Започнах с малка бройка животни, предвид на това, че нямаше яснота в сектора, се чудих какво направление да подхвана – дали овце, дали  крави. Накрая се спрях на кравите, защото дори и по-евтино да е, млякото поне някакси е платено“, обясни Данчев.
От 2003 г. той е биофермер, като през 2005-2006 г. печели и наградата най-добър био фермер. След това решава да продължи този по този път.
 
 
„Реших, че именно този начин е подходящ за отглеждането на животните. От 2006 г. работим с Хармоника и успяваме някакви да поддържаме фронта. Животните ми са 130 млечни крави, повечето пасат по пасищата, доставяме тревния фураж във вид на консервиран силаж, сенаж, сено. Всички фуражи си добиваме ние във фермата. Общо стопанството е около 2000 дка, гледаме и пшеница, и царевица. Като цяло затваряме кръговрата – от кравата оборския тор отива на нивата и така“, добави фермерът.
По думите му средната млечност е около 5 тона.
 
„Ние не можем да нахраним животните, както ги хранят конвенционалните и не можем да добием много мляко, но долу-горе нещо е. В стопанството ни имаме от всички породи, защото през 2009 г. държавата се отказа от поддържането на селекционна дейност“.
Животновъдът има реализирани три проекта от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
„ Първият е за оползотворяване на оборския тор – ремонтиране на торохранилищата и купуване на техника. След това имахме спечелен проект за модернизация – купувахме техника, доилни инсталации, скрепери.  Третият проект отново беше за модернизация – купихме фадроми и машини, с които по-лесно да отглеждаме животните. Без техника е трудно при нас“.
 
Данчев обясни, че към момента фермата му се стопанисва от него, жена му и сина им.
 
„Имаме и един нает работник, другото са сезонни работници. Като цяло сега работим, за да изплащаме кредитите, които сме теглили, за да купим машините и за да си плащаме данъците“, каза още фермерът.