Изнесеното от България зърно през тази година е двойно повече, спрямо миналата, отчитат от службата по зърното и фуражите към МЗХ. Според техния сравнителен анализ количеството на пшеницата, напуснала страната досега, е 1 590 426 тона (1 092 729 тона за страни от Европейския съюз, а 487 697 тона за трети страни). Към настоящия период на миналата година страна са напуснали 824 585 тона, което е със 755 841 тона по-малко, т.е. с 48 %. За сравнение през 2008 г. изнесената пшеница е 841 415 тона. Произведеното количество пшеница от реколта 2010 е 3 900 000 тона.

Според специалистите повишеният темп на износ през тази година се е повлиял от създалата се ситуация в Черноморския район, а именно затваряне на пазара в Русия и въвеждането на квотния принцип в Украйна. В началото на периода износът стартира около 220 лв. за тон.След затваряне на пазарите в Русия и Украйна ситуацията на пазара в Черноморския регион се промени и цените достигнаха равнище 320-370 лв. за тон.

Според НСЗФ в страната към 10 декември са внесени 9 056 тона зърно, от които вносът от трети страни е 6 494 тона, а от ЕС – 2 562 тона. Внесените количества са незначителни и са използвани главно за подобряване на качеството при производство на специални брашна. Цените, на които се вкарваше зърно преди два-три месеца, бяха около 430 – 450 лв. за тон. През миналата година количествата внесено зърно също са незначителни.


Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!