Парламентарната комисия по земеделие проведе изнесено заседание в сградата на Министерството на земеделието по покана на аграрния министър.

Четете още: Денков: Предлагаме на фермерите опростена процедура за доказване на загубите

 

Изборът на необичайното място за работа на депутатите е с цел да бъдат запознати със законодателните изменения, които са вследствие на консултациите с неправителствения сектор и поисканите от тях промени в законодателството. В сряда народните представители отново ще се съберат на редовно заседание, в което министър Вътев ще отговаря в блиц контрол. 

Министърът представи законодателните промени в Закона за аграрната камара, който включва раздел за браншовите организации. „Като част от него разработваме и Закон за браншовите организации и е създадена работна група. Първите текстове, които ще се предложат за обсъждане, трябва да са готови до края на месец март“, посочи министър Вътев. 

Вторият законопроект е на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Кирил Вътев уточни, че по него вече са изготвени детайлни текстове, които са предоставени и на народните представители за обсъждане. „Всички желания, които бяха споменати приоритетно за ползването на животновъден обект, който е най-близо до пасището, да кандидатства за това пасище, са включени в измененията. По този начин местни земеделски стопани, които са от дадена община, ще са с приоритет да получават земи от Общинския и Държавния поземлен фонд, и чак след това да ще се обявяват на свободен търг“, разясни министърът. 

Готвят се промени и в Закона за храните. Министърът уточни, че това е законопроект, който вече е представен за съгласуване и урежда промени, които се налагат по европейски регламент. 

Четвъртият законопроект е на Закона за подпомагане на земеделските производители, по който вече е изготвен проект за обществено обсъждане. Следващият закон е за виното и спиртните напитки. Документът е публикуван за обществено обсъждане със срок до 15 февруари. 

По Закона за изменение и допълнение за арендата в земеделието предстои разработване на законопроект. Това ще бъде ключова точка на предстоящото трето заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения, който ще се проведе в сряда. „Ще бъде изготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за кооперациите, където ще бъдат регламентирани кооперативите“, уточни министър Вътев, цитиран от пресофиса на министерството. 

Последният закон, който е сред най-важните, е Законът за правила на доставка по агрохранителната верига. „Това е чисто нов закон,  такъв не е имало, мина обсъждането със земеделските организации, има много бележки по него, текстът е преработен. Предстой в началото на следващата седмица да бъде предложен отново за обсъждане“, съобщи още министърът.