От 1 октомври започна регистрирането на правните основания за ползването на земеделските земи, съобщи Иванка Георгиева – директор на Областна дирекция „Земеделие“ Смолян.  
[news]

Съгласно Закона за подпомагане на земеделските производители, земеделските стопани, които кандидатстват за подпомагане по схемите за директни плащания, трябва да регистрират правните основания за ползваните от тях площи в срок от 01 октомври до 15 февруари на следващата година. Регистрацията се извършва в общинската служба по местонахождение на имотите. Правното основание се доказва с нотариални актове, решения на общинските служби по земеделие, договори за аренда и наем, разрешителни за паша и др.  
 
Регистрацията на правното основание е изключително важна. Тя е задължително условие за кандидатстване по схемите за директни плащания, поради което Областна дирекция „Земеделие“ Смолян призовава всички земеделски стопани да я извършат в определения срок.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!