С 19,6% по-малко е количеството произведен ечемик в страната през 2018 г. Това сочат оперативни данни на Министерството на земеделието, храните и горите, публикувани в актуалния анализ за пазарната 2018/19 г.
 
509,7 хил. тона ечемик са произведени в страната през 2018 г., като есенният е 501,2 хил. тона, а пролетният – 8,5 хил. тона. Основните причини за този спад са по-малкото реколтирани площи, както и по-ниският среден добив.
 
Реколтираните площи с ечемик са с 12,2% по-малко на годишна база, или 1 177 хил. дка. Тенденцията е фермерите да се пренасочват към други култури като пшеница и рапица. Неблагоприятните климатични условия по време на жътвата доведоха до спад от 8,4% в средния добив, който достига 433 кг на декар.
 
Настоящият сезон започва с минимални запаси от ечемик в размер на 2 хил. тона, при положение че година по-рано те са били 78 хил. тона. Причината се крие в това, че темпът на намаляване на производството изпреварва този на потреблението.
 
 
Експертите прогнозират, че общото предлагане на ечемик ще бъде 521 хил. тона. Това количество е с 23% по-малко на годишна база, но все пак е достатъчно, за да задоволи вътрешните потребности. В последно време те са около 300–320 хил. тона на година. Като се имат предвид достатъчните наличности на ечемик в страната, очаква се общият внос да се задържи нисък – около 10 хил. тона.
 
Прогнозата за общото потребление на ечемик е да се свие с 24% на годишна база, достигайки 515 хил. тона. Закономерно запазването на вътрешното потребление и по-ниските наличности ще доведат до спад в износа.
 
Оперативните данни към декември 2018 г. сочат, че за реколта 2019 г. с есенен ечемик са засети с 2% по-малко площи спрямо година по-рано. Употребата на ечемик за семена през 2018/19 г. се оценява на 26 хил. тона.
 
Потреблението на ечемик за пивоварните се очаква да нарасне, достигайки 60 хил. тона. Това сочат данните на Националния статистически институт за промишленото производство на малц, което през последните години варира около 38–41 хил. тона.
 
За изхранване на животните се предвиждат 229 хил. тона ечемик, или с 3 хил. тона повече спрямо година по-рано. Предвид наличностите и вътрешното потребление, потенциалът за износ се оценява на 200 хил. тона, или с 45% по-слабо в сравнение с преходната година.
 
Крайните резултатите от окачествяването на ечемика сочат, че 67% от добития ечемик през 2018 г. е пивоварен, което е с 2,8% по-ниско спрямо година по-рано. Фуражният ечемик е 33%